ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE

To νέο πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής σχεδιάστηκε για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις. Με ιδιαίτερα πλούσιες καλύψεις και χωρίς απαλλαγές*, απευθύνεται σε εσάς που θέλετε για την κύρια κατοικία σας ασφάλεια χωρίς περιορισμούς, καθώς εξασφαλίζει αποζημιώση από το πρώτο ευρώ σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΡΙΖΩΝ, βασιζόμενη σε εμπειρία ετών και σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς διαθέτει εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη.

* Εξαιρείται η απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε περίπτωση σεισμού.

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς έως 10% επί της ζημίας
 • Ζημιές από καπνό
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο έως 1.000€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ζημιές από πτώση δένδρων & στύλων μέχρι 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση, έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο €2.000 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης (Η κάλυψη για αποχετεύσεις παρέχεται μέχρι του ποσού των 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως και μόνο για αποχετεύσεις μέχρι 15 ετών)
 • Θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως (Σε νέα συμβόλαια η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο €1.500 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από φωτιά και έκρηξη έως €10.000/ ανά γεγονός & ετησίως
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και με μέγιστο 10.000€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου έως 1.000€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Κόστος Διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά, μέχρι 300€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη/αναρρίχηση
 • Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Αξία καινούργιου για οικοδομές μέχρι 25 ετών
 • Επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών μέχρι 1.000€
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, μέχρι 500€ ανά γεγονός & ετησίως.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων, μέχρι 200€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων έως €200 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έως €200
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς έως €200 ανά γεγονός και ετησίως
 • Όρος πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Σεισμός

Πρέπει να γνωρίζετε

  Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να μην έχουν συμβεί από καλυπτόμενο κίνδυνο ζημιές την τελευταία πενταετία και μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.
 • Για τη διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού, το έτος κατασκευής της οικοδομής να είναι της τελευταίας 25ετίας ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν ανακαινισθεί πλήρως οι αντίστοιχες σωληνώσεις.
 • Σεισμός: Η οικοδομή να είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960, χωρίς ζημιές από προγενέστερους σεισμούς μέχρι την ημέρα ανάληψης του κινδύνου.
 • Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε κύριες κατοικίες με ενυπόθηκο και μη ενδιαφέρον.
 • Η κατασκευή του κτιρίου να είναι μπετόν-αρμέ με τοιχοποιία από τούβλα και στέγη ταράτσα, κεραμίδια διακοσμητικά ή σε ξύλινο σκελετό.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr