ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χρήσιμα έντυπα

Κατεβάστε εύκολα και γρήγορα όποιο έντυπο σας είναι χρήσιμο. 

Για κάθε απορία μπορείτε να επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους της εταιρίας μας στο τηλέφωνο 210-3227932-6. Εναλλακτικά, στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr ή επισκεφθείτε τα γραφεία μας όπου θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε.

Αίτηση Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Οχήματος Δήλωση Παραλαβής Ασφαλίστρου Αίτηση Μεταβολής Ασφαλιστηρίου Αίτηση Αποζημίωσης Συνοπτική Μνεία Απόφασης 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος Δικαιώματα Ασφαλιζομένου Ακύρωση Συμβολαίου Δηλώσεις Εναντίωσης & Δικαιώματα Ασφαλιζομένου Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού Απαλλαγές & Όρια Ευθύνης Έκθεση Προασφαλιστικού Ελέγχου