Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SMART (AGENT VALUE)

Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SMART (AGENT VALUE) – σχεδιασμένο να εξασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη του ασφαλιζόμενου αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση του ασφαλιστή – αποτελεί χωρίς αμφιβολία την έξυπνη επιλογή προστασίας, στην εποχή που διανύουμε.

Με εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πλούσιες καλύψεις καιάμεση αποζημίωση, η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SMART (AGENT VALUE) είναι ένα premium προϊόν ικανό να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ασφαλιζόμενου, με τη βοήθεια των έμπειρων ασφαλιστών μας.

Με βασικό μας στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και καινοτόμων προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τη συνεχή ενίσχυση του δικτύου μας, επιτυγχάνουμε τη δημιουργία ενός έξυπνου προγράμματος που αποδίδει προστιθέμενη αξία τόσο στον ασφαλιζόμενο, όσο και στον ίδιο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Με τη βοήθεια της ΟΡΙΖΩΝ, δημιουργούμε μια ανταποδοτική αλυσίδα με πλεονεκτήματα για όλους.

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστή σας για το πιο έξυπνο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας, με την εγγύηση των ειδικών στις ασφάλειες περιουσίας!

Καλύψεις Προγράμματος

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση, έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός & ετησίως, με μέγιστο €2.000
 • Ζημιές από πτώση δένδρων & στύλων μέχρι 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως
 • Αποκομιδή συντριμμάτων έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός & ετησίως, με μέγιστο €10.000
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης έως 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός & ετησίως, με μέγιστο €50.000
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων σε Α’ κίνδυνο έως €2.000 ανά γεγονός & ετησίως 
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο έως 2.500€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων ηλικίας 25 ετών  (Η κάλυψη για αποχετεύσεις παρέχεται μέχρι του ποσού των 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως και μόνο για αποχετεύσεις μέχρι 15 ετών)
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς για οικοδομές ηλικίας έως 25 έτη
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς έως 10% επί της ζημίας
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς έως €300 ανά γεγονός και ετησίως
 • Ίδιες ζημιές στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Όρος πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Επαγγελματικές αμοιβές & έξοδα δημοσίων αρχών, έως € 5.000
 • Έξοδα άντλησης υδάτων, έως € 1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Κλοπή/Ληστεία περιεχομένου μετά από διάρρηξη/αναρρίχηση
 • Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής, μέχρι €1.800 ανά γεγονός και ετησίως

_________________________________________________________________________

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μπορεί να προστεθεί:

 • Κάλυψη Σεισμού

Υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα. ​Παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960.

 

Απαλλαγές

 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, 10% με ελάχιστο 750€.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο €750
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων: €200 ανά ζημιά
 • Βραχυκύκλωμα €250 ανά ζημιά
 • Κλοπή/Ληστεία περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο €850

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr