Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας εταιρικής της ιστοσελίδας που είναι από σήμερα διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.orizonins.gr . Η εταιρεία δημιούργησε μια ανανεωμένη και φιλική για τον επισκέπτη ιστοσελίδα, προσφέροντας ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας, που περιέχει πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες και τα προϊόντα της.

Η υψηλή αισθητική, η απλότητα στην παρουσίαση και η φιλικότητα στη χρήση αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας ιστοσελίδας http://www.orizonins.gr, στην οποία ο επισκέπτης θα βρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την ίδια την εταιρεία και, μεταξύ άλλων: Μία ολοκληρωμένη και λειτουργική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών προγραμμάτων της ΟΡΙΖΩΝ – μία σειρά σύγχρονων, ευέλικτων και προσιτών λύσεων για την ασφάλιση του αυτοκινήτου, της κατοικίας, του γραφείου, του καταστήματος, της βιοτεχνίας, του προσωπικού ατυχήματος, αστικών ευθυνών κ.α. Τη νέα καινοτόμα υπηρεσία Online ασφάλισης αυτοκινήτου & κατοικίας που με εύκολο, απλό και οικονομικό τρόπο προσφέρει προστασία σε δυο από τα βασικότερα περιουσιακά σας στοιχεία. Η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συστηματικής αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου, τεχνολογικού και υλικού κεφαλαίου της ΟΡΙΖΩΝ στο πλαίσιο ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, με μοναδικό στόχο την απόλυτη ικανοποίηση πελατών και συνεργατών.