Δελτίο Τύπου

1/5/2013

Οι σημαντικές αλλαγές που σηματοδοτεί η οδηγία Solvency II για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά οδήγησε την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική σε σημαντικές επενδύσεις σε νέες μηχανογραφικές εφαρμογές, IT συστήματα και συνεργασίες που από τον Μάιο του 2013 θα τεθούν σε σταδιακή εφαρμογή.

Η εταιρεία δίνει εξέχουσα βαρύτητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε όλο το φάσμα των εργασιών της, με μοναδικό στρατηγικό στόχο την ταχύτερη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών.

Συγκεκριμένα, η ΟΡΙΖΩΝ από 1.5.2013 θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα μηχανογραφική εφαρμογή IRP της εταιρίας INFOPAD, ένα άρτιο, πλήρες και σύγχρονο μηχανογραφικό πρόγραμμα που θα δώσει στην εταιρία ταχύτητα και αξιοπιστία στην λήψη και επεξεργασία των δεδομένων της. Επίσης, σταδιακά από 1.6.2013 η ΟΡΙΖΩΝ θα θέσει σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή BRP Infopad, για την εξυπηρέτηση του Δικτύου Συνεργατών της, το λεγόμενο «Portal – Agent Print» έχει σκοπό να δώσει στους συνεργάτες πολλά νέα εργαλεία. Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα για ενημέρωση του χαρτοφυλακίου τους, εκτύπωση ασφαλιστήριων συμβολαίων από το γραφείο τους, άμεσης κατάθεσης των ασφαλίστρων, real time επικοινωνία με την εταιρία, πλήρης ενημέρωση για την εξέλιξη των ζημιών του πελατολογίου τους και για τις προμήθειες του και άλλα πολλά.

Επιπλέον, η εταιρία εισήγαγε στις διαδικασίες λειτουργίας της, την οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση των εγγράφων ζημιών του κλάδου Αυτοκινήτου, και τοποθέτησε την ηλεκτρονική εφαρμογή ‘Papyros’ της εταιρίας Modus. Πρόκειται, για μια εφαρμογή που σε συνδυασμό με την νέα συνεργασία της εταιρίας με την Mondial Assistance, που είναι ο νέος πάροχος υπηρεσιών οδικής βοήθειας από 1.5.2013, δίνει στην ΟΡΙΖΩΝ τη δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης των φακέλων ζημιών σε πραγματικό χρόνο.

Όπως προαναφέραμε, στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας προς τους πιστούς πελάτες και τους πολύτιμους συνεργάτες μας, από 1.5.2013 ξεκινάμε συνεργασίας με την Mondial Assistance για τα προγράμματα Φροντίδας Ατυχήματος και Οδικής Βοήθειας.

Ο Όμιλος Mondial Assistance μπορεί να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας υψηλών προδιαγραφών και είναι πρωτοπόρος στη βοήθεια, στην ταξιδιωτική ασφάλεια και στις πελατειακές υπηρεσίες.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική με στρατηγικό στόχο την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη και του συνεργάτη, συνεχίζει την καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα, αποδεικνύοντας έτσι την αξιοπιστία της και δικαιώνοντας τους συνεργάτες της που την εμπιστεύονται.