Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της αναζητά στέλεχος από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς με σκοπό την κάλυψη της θέσης του Επιθεωρητή Πωλήσεων, με έδρα τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα.


Επιθυμητά προσόντα / εμπειρία:

  • Ηλικία 30 έως 45 ετών
  • Επαγγελματική εμπειρία 3ων, τουλάχιστον, ετών σε ανάλογη θέση στον ασφαλιστικό κλάδο
  • Ικανότητα επίτευξης των στόχων ανάπτυξης παραγωγής, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας
  • Καλή γνώση MS Office


Βασικά Καθήκοντα 

  • Δημιουργία &  υποστήριξη Δικτύου Συνεργατών
  • Υλοποίηση Στόχων Πωλήσεων 


Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

  • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
  • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

Η Εταιρία προσφέρει εξαιρετικό πακέτο αποδοχών - μισθός, bonus επίτευξης στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο - ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, σε μια ορθολογικά αναπτυσσόμενη εταιρία με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της αγοράς.

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση Public-relations@orizonins.gr

*(CV) required