Η ασφαλιστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ επιθυμεί να προσλάβει εσωτερικό ελεγκτή που θα στελεχώσει τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Συνολική προϋπηρεσία 3 χρόνων σε θέση εσωτερικού ελέγχου στον τομέα των τραπεζικών/ασφαλιστικών υπηρεσιών ή/και σε θέση εσωτερικού/εξωτερικού ελεγκτή σε ελεγκτική εταιρεία.
  • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με Οικονομική κατεύθυνση.
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος ή σχετικοί τίτλοι σπουδών (ACA, ACCA, ΙΕΣΟΕΛ, CIA).
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην χρήση Η/Υ

Κύρια Καθήκοντα:

  • Ευθύνη παρακολούθησης και επιδιόρθωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
  • Διασφάλιση ύπαρξης και βελτίωσης σημείων ελέγχου σε όλο το φάσμα της παραγωγικής και μη διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξει προληπτική αντιμετώπιση σε θέματα ασφάλειας συναλλαγών και εσωτερικής διαχείρισης.
  • Έλεγχος της καθημερινής παραγωγής για τήρηση διαδικασιών και βελτιστοποίησης αυτών.
  • Παρακολούθηση και επικοινωνία για θέματα εξωτερικού ελέγχου.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό.