Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, αναζητά Γραμματέα Διεύθυνσης στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα.

 

Προσόντα που απαιτούνται:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office και χειρισμού Η/Υ
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Δυνατότητα απόδοσης σε ένα γρήγορο και δυναμικό περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Η προϋπηρεσία σε εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

 

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση/εκτέλεση εργασιών διοίκησης
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Οργάνωση γραφείου, προγραμματισμός και ρύθμιση καθημερινών υποχρεώσεων
 • Διαχείριση επικοινωνίας πελατών και εξωτερικών συνεργατών
 • Υποδοχή πελατών και συνεργατών

 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης

 

Θα μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση public-relations@orizonins.gr

*(CV) required