Στην Ορίζων Ασφαλιστική φροντίζοντας πάντα να διαθέτουμε αξιόλογη γκάμα προϊόντων στην αγορά μας, προχωρήσαμε σε επανασχεδιασμό των προγραμμάτων μας και εφαρμόσαμε σημαντικές τροποποιήσεις σε αυτά, ώστε να είναι όχι απλώς ανταγωνιστικά αλλά να παραμένουν από τα καλύτερα της αγοράς.

Είμαστε επομένως στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών : BLUE HOME PLUS, DREAM HOME PLUS, GOLD CLASS PLUS & FREE HOME PLUS.

Με δεδομένο ότι όλα τα νέα πακέτα κατοικίας που προσφέρουμε, περιλαμβάνουν πλήθος και ποιότητα καλύψεων με κορυφαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πιστεύουμε ότι αποτελούν την καλύτερη πρόταση για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας:

  • από  το BLUE HOME PLUS, που καλύπτει τις ανάγκες κάθε ενυπόθηκης ή μη κατοικίας, με 21 καλύψεις (!!) έως το GOLD CLASS PLUS, το πλήρες πρόγραμμα κάλυψης της εταιρείας
  • και με άκρως ανταγωνιστικό κόστος, αφού τα νέα πακέτα  δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή στο συντελεστή ασφαλίστρων!

Δες αναλυτικά τις ανανεωμένες καλύψεις των νέων προγραμμάτων κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ.

Η Ορίζων Ασφαλιστική βρίσκεται πάντα κοντά στους ασφαλιζομένους της και τους συνεργάτες της !