Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ συμμετείχε στην Ευρωπαική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαικής Αρχής Ασφαλίσεων και Συντάξεων (E.I.O.P.A. 2014 Stress Test) που διεξήχθη κατά το διάστημα από 25Απριλίου 2014 έως 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Η άσκηση βασίστηκε στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου “Φερεγγυότητα ΙΙ” όπως έχουν διαμορφωθεί έως τις 30 Απριλίου 2014 και περιελάμβανε τα Εποπτικά μέτρα (Long Term Guarantees measures) που συμφωνήθηκαν από την Ευρωπαική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2013.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία μας συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων – Core Stress Test καθώς και στην άσκηση χαμηλών επιτοκίων - Lowyield Interest Rate της E.I.O.P.A. (EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY).

Η άσκηση, όσον αφορά την Εταιρεία μας, πραγματοποίηθηκε σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο εξωτερικό σύμβουλο (KPMG) ο οποίος επικύρωσε τη χρήση των παραδοχών/υποδειγμάτων και επιβεβαίωσε τη ορθή εφαρμογή των μεθόδων της.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα σε όλα τα σενάρια της άσκησης είναι εξαιρετικά για την Εταιρεία μας, αφού στο Βασικό Σενάριο:

  • Ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) είναι 250%.
  • Ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (MCR coverage ratio) είναι 244%.

Αντίστοιχα στα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επίσης τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά για την Εταιρεία μας, και πιο συγκεκριμένα:

  • Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο πρώτο σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress 1 – Adverse 1) είναι 217%,
  • Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο δεύτερο σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress 2 – Adverse2) είναι 238%,
  • Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR overage ratio) στο πρώτο σενάριο χαμηλών επιτοκίων (Lowyield Scenario 1) είναι 250%,
  • Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο δεύτερο σενάριο χαμηλών επιτοκίων (Lowyield Scenario 2) είναι 248%.

Η εταιρεία, παρά το σφοδρό ανταγωνισμό και ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας www.orizonins.gr στην ενότητα οικονομικά στοιχεία.