Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια αόρατη μακροπρόθεσμη απειλή για τον κλάδο μας, αλλά έναν ήδη υφιστάμενο κίνδυνο, καθώς καθημερινά βρισκόμαστε απέναντι σε προκλήσεις και φαινόμενα, τα οποία ήταν ανέφικτο να τα προβλέψει κάποιος λίγα χρόνια πριν.

Φονικές πλημμύρες, ως αποτέλεσμα ισχυρών και υψηλής έντασης βροχοπτώσεων, πυρκαγιές που καταστρέφουν απίστευτες εκτάσεις γης, θερμοκρασίες εκτός των ανεκτών ορίων για τον άνθρωπο, είναι φαινόμενα τα οποία απασχολούν όλο και πιο συχνά την ανθρωπότητα και την ανησυχούν εντόνως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνολικές απώλειες εξαιτίας φυσικών φαινομένων το 2022 εκτιμώνται σε $270 δις, την ώρα που οι ασφαλισμένες απώλειες κυμάνθηκαν κάτω από το μισό.

Στην Ευρώπη, που «θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη, οι ξηρασίες για παράδειγμα είχαν ως αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες άνω των 25 δις, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προφανέστατα αυτές οι συνθήκες αυτές συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου μας, επηρεάζοντας τις διαδικασίες ανάληψης κινδύνων, τιμολόγησης αλλά και αντασφαλιστικής τοποθέτησης των χαρτοφυλακίων, σε μια περίοδο μάλιστα που ο κλάδος μας έχει να αντιμετωπίσει τις υψηλές πληθωριστικές τάσεις, με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια κατάσταση.

Εκτός των προαναφερθέντων, ιδιαιτέρως στη χώρα μας δεν πρέπει να ξεχνάμε πως γεωγραφικά βρισκόμαστε σε μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα. Ισχυρά σεισμικά δεδομένα δύνανται να έχουν, μεταξύ άλλων, μεγάλης έκτασης οικονομικές συνέπειες. Θεωρούμαστε η πιο σεισμογενής ευρωπαϊκή χώρα και μια από τις χώρες με την υψηλότερη σεισμικότητα παγκοσμίως!

Παρ’ όλα αυτά, στη χώρα μας ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων νομιμοποιήθηκε χωρίς μελέτη στατικής επάρκειας ή με τη σχετική υποχρέωση να παρατείνεται διαρκώς. Επιπλέον, υπάρχουν κατοικίες, βιομηχανικά κτίσματα και ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν προβεί σε αυθαίρετες δομήσεις, με επεκτάσεις ορόφων ή δόμηση σε ακατάλληλα εδάφη.

Γίνεται αυτομάτως αντιληπτό πως κάθε επιχείρηση οφείλει να προστατεύει και να εξασφαλίζει την ίδια της τη βιωσιμότητα από τέτοιες καταστάσεις. Οφείλει κάθε επιχείρηση, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική σε κάθε κίνηση που μπορεί να συμβάλλει στην τρωτότητα του κτιρίου/μονάδας της. Για παράδειγμα, παρεμβάσεις στεγανοποίησης σε οροφές, παρεμβάσεις ηλεκτρολόγων ή/και μηχανικών, πρέπει να γίνονται πάντα με τη δέουσα επιμέλεια, κρατώντας ενήμερα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αναδεικνύοντας όμως τη σημαντικότητα και σε ανώτερο επίπεδο διοίκησης.

Επίσης, αλλαγές χρήσης σε ισόγεια καταστημάτων ή τοποθέτηση φωτοβολταικών σε στέγες βιομηχανικών κτιρίων, εκτός των προφανών κινδύνων, μπορούν να επιβαρύνουν ήδη «γηρασμένα» κτίρια, καθιστώντας τα ακόμα πιο ευάλωτα σε σεισμούς, δυνατούς ανέμους ή ακόμα και στο βάρος του χιονιού.

Δυστυχώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των ζημιών από φυσικές καταστροφές παραμένει ανασφάλιστο στην Ελλάδα, με πολύ χαμηλό δείκτη διείσδυσης ιδιαιτέρως για τις κατοικίες.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση καθώς αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους του επιχειρείν πως η πλήρης και ορθή ασφάλισή τους αποτελεί ένα αποτελεσματικό όπλο μετριασμού του κινδύνου.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρές ζημιές οι οποίες έχρηζαν άμεσης αποκατάστασης για την επαναλειτουργία της μονάδας σε σύντομο χρονικό ορίζοντα ενόψει της έναρξης τουριστικής σεζόν.

Ιδιαιτέρως στο συγκεκριμένο κλάδο, κάτι το οποίο συναντάμε συχνά είναι η καταστροφή εξοπλισμού από πλημμύρα ως αποτέλεσμα έντονων βροχοπτώσεων. Ο εξοπλισμός κατά τους μήνες στους οποίους η μονάδα δεν είναι σε λειτουργία αποθηκεύεται, ελλείψει επιπρόσθετου αυτόνομου αποθηκευτικού χώρου, σε υπόγειες εγκαταστάσεις, οι οποίες αποδεικνύονται πιο ευάλωτες σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Ομοίως σε βιομηχανικές μονάδες, οι προκλήσεις είναι ποικίλες και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν.

Μόνο λίγοι μήνες έχουν περάσει από τις δασικές πυρκαγιές εν μέσω του πρωτοφανούς καύσωνα το καλοκαίρι του 2021, και το αποτύπωμά τους είναι ακόμα ορατό. Εκτός από τα οικιστικά συγκροτήματα τα οποία κινδύνεψαν ή επλήγησαν από την πύρινη λαίλαπα, δεν ήταν λίγες και οι επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις.

Επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούσαν σε ετοιμότητα τα απαιτούμενα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας κατάφεραν να βγουν αλώβητες, σώζοντας κυριολεκτικά για λίγα μέτρα περιουσίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Υπήρξαν περιπτώσεις επιχειρήσεων, στις οποίες η τήρηση της επαρκούς ποσότητας νερού στις δεξαμενές, καθώς και η καλή κατάσταση λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου και η σωστή λειτουργία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης συνέβαλαν καθοριστικά στα κρίσιμα λεπτά της μάχης με τις φλόγες. Η σημαντικότητα αυτών των μέτρων προστασίας είναι κάτι που από τη μεριά μας προσπαθούμε να αναδείξουμε στους πελάτες μας σε κάθε ευκαιρία.

Εμείς ως Ορίζων Ασφαλιστική έχοντας αποκτήσει εμπειρία πολλών ετών ηγούμενοι ή συμμετέχοντας ασφαλιστικά στους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη μείωση των συνεπειών των προαναφερθέντων κινδύνων, για τη σωστή και πλήρη ασφάλιση πάσης φύσεως επιχειρήσεων και την άμεση αποκατάσταση των ζημιωθέντων περιουσιών.

 

πηγή: moneyreview.gr