Στην ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική ζητάμε επαγγελματίες με όρεξη για δουλειά, διατεθειμένους να συνεισφέρουν με τον καλύτερό τους εαυτό στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Διαθέσιμη Θέση:  IT Programmer Analyst

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία δικτύων και κεντρικών συστημάτων
 • Υποστήριξη των χρηστών
 • Εγκατάσταση, διαχείριση και παραμετροποίηση νέων συστημάτων και εφαρμογών
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
 • Καθημερινές διαδικασίες συντήρησης & Ενημέρωσης
 • Προγραμματισμός σε SQL Server – SQL Server Reporting Services – Crystal Reporting - VB.Net

​Άριστη γνώση σε:

 • Windows Server
 • SQL Server  
 • SSRS
 • Crystal Reports
 • Cisco VPN Client
 • TCP/IP

Γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα αποτελεί πλεονέκτημα:

 • 2-3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην ασφαλιστική αγορά
 • Γνώσεις προγραμματισμού Visual Basic.NET
 • Γνώσεις διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL Server)
 • MS Access
 • Εμπειρία σε περιβάλλον ERP
 • Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό και εξελισσόμενο περιβάλλον
 • Διάθεση μετάδοσης γνώσεων και αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Επιθυμία εξέλιξης στον χώρο

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό κλίμα
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών


Αποστολή βιογραφικού: public-relations@orizonins.gr