Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και ύστερα από συστηματική μελέτη των στατιστικών στοιχείων της Εταιρίας μας, η Ορίζων Ασφαλιστική από 01/04/2016 βελτιώνει το τιμολόγιο της Ζώνης 6 - περιοχές Αττικής - στις κατηγορίες των ΕΙΧ & ΦΙΧ.