Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  • Ως πελάτης που έχετε αποκτήσει στεγαστικό δάνειο υποχρεούστε να ασφαλίσετε το υποθηκευμένο σας ακίνητο σύμφωνα με τις καλύψεις που σας υπαγορεύει η εκάστοτε τράπεζα.
  • Δεν είστε σε καμία περίπτωση υποχρεωμένος να ασφαλίσετε το συγκεκριμένο ακίνητο μέσω της τραπέζης στην οποία αποκτήσατε το δάνειο. Εφόσον το ασφαλιστήριο που θα συνάψετε πληροί τις προϋποθέσεις της δανειακής σύμβασης, είστε ελεύθεροι να επιλέξετε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία ή σύμβουλο επιθυμείτε. Τα παραπάνω ισχύουν από τις 13 Μαΐου του 2013 και έπειτα, μετά την έκδοση της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος. 
  • Στην περίπτωση που έχετε ασφαλίσει το ακίνητό σας στην τράπεζα που σας χορήγησε το δάνειο, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρία κατά την ανανέωση του συμβολαίου σας για να πετύχετε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ασφαλίστρων με τις ίδιες παροχές.
  • Είναι καλό να προσκομίσετε το νέο σας ασφαλιστήριο ένα μήνα πριν τη λήξη του παλαιότερου (ή και παραπάνω άμα είναι εφικτό), προκειμένου να μην προλάβει να αποσπάσει η τράπεζα το χρηματικό ποσό από το λογαριασμό σας.
  • Όσο πιο λεπτομερής είναι η περιγραφή της κατοικίας σας, τόσο το καλύτερο. Πιο συγκεκριμένα, φροντίστε η περιγραφή να μοιάζει με αυτή που αναγράφεται στην άδεια (π.χ κατοικία 4ου ορόφου, διαμέρισμα Γ3), να παρουσιάζονται ξεκάθαρα τα στοιχεία του δανειστή και να έχετε αποδεκτή ασφαλιζόμενη αξία (περίπου 1.000€/τ.μ).
  • Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να δεχτεί οποιοδήποτε ασφαλιστήριο πληροί τις προϋποθέσεις του δανείου. Το μόνο αντεπιχείρημα που μπορεί να προβάλλει είναι η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρίας και καμία άλλη. Η Ορίζων Ασφαλιστική με 52 χρόνια εμπειρία στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας σας προσφέρει τη μέγιστη δυνατή φερεγγυότητα και αξιοπιστία. Δείτε εδώ τα προγράμματα ασφάλισης ενυπόθηκης κατοικίας της εταιρίας μας.