• Μύθος #1: Το σπίτι μου είναι προστατευμένο από τις φυσικές καταστροφές

Αν και, πιθανότατα, είστε ήδη καλυμμένοι για ζημιές από πυρκαγιά ή κεραυνό, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο και για τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα η θύελλα, η καταιγίδα, το χιόνι, η πλημμύρα, το χαλάζι και ο παγετός. Όσοι ζείτε σε περιοχές που οι φυσικές καταστροφές είναι συχνές, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η Ασφάλεια Κατοικίας που επιλέξατε καλύπτει τα παραπάνω ενδεχόμενα. Τα Προγράμματα Κατοικίας της Ορίζων παρέχουν πλήρη κάλυψη για τις φυσικές καταστροφές με τη δυνατότητα προσθήκης της κάλυψης για σεισμό.

  • Μύθος #2: Τα υπάρχοντά μου θα αποζημιωθούν στην αξία αγοράς τους

Εάν έχετε αγοράσει μία τηλεόραση πριν από τρία χρόνια και καταστραφεί από ζημιά στην κατοικία σας η οποία καλύπτεται από την ασφάλειά σας η αξία αποζημίωσής της θα εκτιμηθεί βάσει της υποτιμημένης αξίας της συσκευής, και όχι βάσει της αξίας αγοράς της.

  • Μύθος #3: Η Ασφάλεια Κατοικίας μου, καλύπτει όλα μου τα υπάρχοντα

Η Ασφάλεια Κατοικίας σας καλύπτει την προστασία των περισσότερων περιουσιακών σας στοιχείων, όχι όμως όλων, όπως για παράδειγμα τα κοσμήματα και τα σπάνια αντικείμενα. Οι όροι του συμβολαίου σας αναφέρουν αναλυτικά όλες τις καλύψεις. Όπως πάντα, ο ασφαλιστής σας είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας συμβουλεύσει και να λύσει κάθε σχετική απορία σας.

  • Μύθος #4: Μπορώ να υπερτιμήσω τις ζημιές του σπιτιού μου για να πάρω μεγαλύτερη αποζημίωση 

Η ηθελημένη υπερτίμηση των καταστροφών του σπιτιού σας, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της αποζημίωσής σας. Σκεφτείτε το εξής: οι πραγματογνώμονες που αποτιμούν το κόστος των ζημιών στον χώρο της καταστροφής αντιμετωπίζουν καθημερινά παρόμοιες καταστάσεις. Επομένως, γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματική αξία αποκατάστασης, ακόμη κι αν προσπαθήσετε να τους πείσετε για το αντίθετο.

  • Μύθος #5: Πρέπει να ασφαλίσω το σπίτι μου στην αξία αγοράς του

Το αρχικό κόστος αγοράς ενός σπιτιού δεν ισοδυναμεί με το κόστος αποκατάστασής του. Η αξία του στην αγορά υπολογίζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η αξία της γης, η γειτονιά στην οποία βρίσκεται ή ακόμα και η θέα. Αντιθέτως, η αξία αποκατάστασης ενός σπιτιού δεν περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. Υπολογίζεται κυρίως βάσει των δομικών στοιχείων της κατασκευής του. Για τον λόγο αυτό, η κατοικία σας πρέπει να ασφαλίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία κατασκευής/αποκατάστασης της και όχι την αξία αγοράς της.

  • Μύθος #6: Η συντήρηση της κατοικίας μου καλύπτεται από την ασφάλειά μου

Εάν η σκεπή του σπιτιού σας είναι παλιά και χρειάζεται επισκευή ή ένα δέντρο στην αυλή σας αποτελεί πιθανό κίνδυνο, η ασφάλιση δεν καλύπτει τα προληπτικά μέτρα που θα λάβετε προς αποφυγή της κάθε ζημιάς. Η Ασφάλεια Κατοικίας υπάρχει για να επαναφέρει το σπίτι σας στην μορφή που είχε πριν από κάποια αιφνίδια καταστροφή όπως για παράδειγμα, μία φωτιά ή εναν σεισμό. Η συντήρηση του σπιτιού είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη και δεν αποτελεί μέρος της ασφάλειας.