Ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα της Ελλάδας του 2016 αποτελεί το «Ασφαλιστικό». Με χρέος 700 δις ευρώ στα δημόσια ταμεία, το ασφαλιστικό σύστημα δείχνει να μην διαθέτει πια τις υποδομές για να υποστηρίξει τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό γήρανσης του πληθυσμού και τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού.
Πιο συγκεκριμένα, στις δεκαετίες που ακολουθούν 6 στους 10 έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών ενώ η ηλικία συνταξιοδότησης θα αγγίξει τα 72. Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί από 11,045 εκατομμύρια άτομα το 2013 σε 8,5 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2060.
Ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών και διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα «Η Καθημερινή»:
«Συνυπολογίζοντας και το γεγονός της επιμήκυνσης του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού, τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προφανώς ωρολογιακή βόμβα για το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Εχει έρθει, συνεπώς, η κρίσιμη ώρα που η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων δεν θα περιορίζεται, υπό το βάρος των οικονομικών μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, στις περικοπές των συντάξεων και στις όποιες βραχυχρόνιου ορίζοντα μεταρρυθμίσεις του πρώτου πυλώνα ασφάλισης (κοινωνική ασφάλιση). Αντίθετα, θα πρέπει να εστιάσουν στην αλλαγή ολόκληρης της αρχιτεκτονικής του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με την αξιοποίηση της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την καθιέρωση ενός ισορροπημένου συνδυασμού κρατικού και ιδιωτικού συστήματος ασφάλισης, με αιχμή την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης – ΤΕΑ) και παράλληλη ενίσχυση με δέσμη κινήτρων της ιδιωτικής ασφάλισης (τρίτου πυλώνα).»
Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο.
 

Πηγή: Καθημερινή