Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική τα τελευταία χρόνια εντάσσει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ολοένα και περισσότερο την ανάπτυξη του δικτύου των διαμεσολαβητών της, μέσω νέων επιλεγμένων συνεργασιών τόσο στην περιφέρεια όσο και στον νομό Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΡΙΖΩΝ δημιούργησε νεά ανανεωμένα και ακόμη πιο ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης για όλους τους κλάδους δραστηριότητας της εταιρίας, ώστε οι συνεργάτες διαμεσολαβούντες να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν τις πιο αξιόπιστες λύσεις, σχεδιασμένες πάντα με γνώμονα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.

Διαβάστε το άρθρο της Μαρίας Ντούνη, Επιθεωρητή Πωλήσεων της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, στο InsuranceForum.