Η εσωτερική διαµόρφωση των γραφείων της εταιρίας "ΟΡΙΖΩΝ" στην Αθήνα στηρίζεται σε ψηφιακές τεχνολογίες κατασκευής, µε στόχο τον επανασχεδιασµό µιας νέας εταιρικής ταυτότητας, σε τρεις διαστάσεις σε όλο το χώρο.

Ο βασικός κανόνας σχεδιασµού είναι η οριζόντια αντανάκλαση του χώρου, που τονίζει την ιδέα του ορίζοντα, ο οποίος πλαισιώνει και τον τίτλο της εταιρίας.

Αυτή η ιδέα αναπτύσσεται σε όλες τις κλίµακες της ψηφιακής κατασκευής, τόσο στο χώρο όσο και στα έπιπλα, µέσω τεχνικών χάραξης (scoring) και 3d milling.

Οι ίδιες γεωµετρίες εφαρµόζονται σε σκληρά και µαλακά υλικά ως λεπτοµέρειες οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σε όλα τα έπιπλα.

Το έργο αυτό παρουσιάζει ένα νέο σχεδιαστικό χαρακτήρα για τα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας. Ο κεντρικός του σχεδιασµός βασίζεται στην ιδέα ενός νέου τρισδιάστατου εταιρικού logo, σχεδιασµένου από τους X|Atelier Architects, που επεκτείνεται σε διάφορες κλίµακες. 

Υπάρχουν τέσσερις θεµατικές ενότητες που οργανώνουν την οριζόντια αντανάκλαση στο χώρο: η αιωρούµενη οροφή, το βιοµηχανικό δάπεδο, η σκάλα µε τα πακτωµένα πατήµατα και το νέο εταιρικό logo µε φόντο ένα µαύρο τοίχο.

Τα περιγράµµατα των τεσσάρων µπαλονιών (τµηµάτων) της οροφής αντανακλώνται στο δάπεδο ως ανοξείδωτες µεταλλικές µπορντούρες (metal inlays), τονίζοντας την ιδέα της οριζόντιας αντανάκλασης στο χώρο.Τα αντανακλαστικά αρχιτεκτονικά υλικά δίνουν την αίσθηση ενός ενιαία καθρεπτιζόµενου χώρου.

Η ιδέα της αντανάκλασης επεκτείνεται σε µικρότερη κλίµακα σε όλο το σχεδιασµό των επίπλων, ακολουθώντας το ίδιο είδος γεωµετρίας.

Η σκάλα οργανώνεται από πακτωµένα σκαλοπάτια και συνδέει το νέο χώρο µε το υπόλοιπο του κτιρίου, τονίζοντας την αίσθηση της αιώρησης ως χωρικής εµπειρίας κατά το πέρασµα. Ο συνολικός χώρος είναι έντονα λευκός δίνοντας την αίσθηση χειρουργικού δωµατίου σε αντίθεση µε το µαύρο τοίχο που πλαισιώνει το logo της εταιρίας.

Το νέο logo στο µαύρο φόντο αναπαριστά µια νέα ιδέα για την προσέγγιση της εταιρίας στην παγκόσµια αγορά.

Το έργο ήταν υποψήφιο για τo βραβείo Mies van der Rohe 2015.

Mελέτη: X|Atelier Architects
Φωτογράφηση Νίκος Αλεξόπουλος

Δείτε Περισσότερα