Η Έκθεση για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση την οποία κατέστησε υποχρεωτική ο τρίτος πυλώνας του Solvency II – ο πυλώνας που καθορίζει τις απαιτήσεις δημοσίευσης και διαφάνειας –  και θα πρέπει να δημοσιεύεται κάθε χρόνο από όλες τις εταιρίες, δημοσιοποιείται φέτος για πρώτη φορά φέρνοντας στο φως πληροφορίες και στοιχεία που μέχρι τώρα δεν γίνονταν γνωστά. Για τον λόγο αυτόν αποτελεί σταθμό για την ασφαλιστική αγορά καθώς δίνει στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση προκειμένου να αξιολογεί την ασφαλιστική εταιρία την οποία επιλέγει για να συνεργαστεί ή για να τοποθετήσει τα κεφάλαια του.

Η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης αποτελεί ουσιαστικά την καταγραφή της δραστηριότητας και των επιδόσεων της εταιρίας μας, όπως επίσης και την ανάλυση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησής της, του προφίλ κινδύνων της και της αποτίμησης των διαφόρων χρηματοοικονομικών στοιχείων της για σκοπούς φερεγγυότητας. Η έκθεση βασίστηκε σε δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, για ακόμα μία χρονιά, εναρμονίζει πλήρως τη λειτουργία της με όλες τις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, αγγίζοντας ποσοστό 235,4% στον Δείκτη Κάλυψης του Απαιτούμενου Περιθωρίου Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement ).

Στο πλαίσιο αυτό ο Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης κ. Χρήστος Αχής αναφέρει:

«Εν τω μέσω όλων των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ασφαλίσεων τα τελευταία χρόνια, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική επιτυγχάνει – με τη συνεχή εξέλιξη της και τη στενή παρακολούθηση των αλλαγών της αγοράς – να ανακάμψει αλλά και να αναπτύξει την παραγωγή της, πάντα όμως με γνώμονα την απόλυτη εξασφάλιση των συμφερόντων των πελατών και των συνεργατών της. Τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας αποτυπώνουν την κερδοφόρα πορεία μας η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην υψηλή τεχνογνωσία, στη συνετή επενδυτική στρατηγική, στο ορθολογικό management, στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, και πάνω από όλα στις διαπροσωπικές σχέσεις που καθημερινά προσπαθούμε να οικοδομήσουμε με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Ευχαριστούμε όσους μας εμπιστεύονται σε κάθε βήμα μας.»

Δείτε τα Αναλυτικά Οικονομικά Στοιχεία