Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Η Ορίζων Ασφαλιστική, με πολυετή παρουσία στο χώρο των ασφαλίσεων, αναζητά προγραμματιστή για να στελεχώσει το τμήμα Πληροφορικής της Εταιρίας.

 

Ρόλος

Ο ρόλος περιλαμβάνει την υποστήριξη, την ανάλυση και το σχεδιασμό εφαρμογών καθώς και διαδικασίες ελέγχου, συντήρησης και ενημέρωσης υπολογιστικών συστημάτων και διαδικασιών.

 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και παραμετροποίηση νέων συστημάτων και εφαρμογών
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών, αναγνώριση αδυναμιών και βελτίωση αυτών
 • Προγραμματισμός σε SQL Server – SQL Server Reporting Services – Crystal Reporting - VB.Net
 • Εποπτεία δικτύων και κεντρικών συστημάτων
 • Υποστήριξη των χρηστών
 • Καθημερινές διαδικασίες συντήρησης & Ενημέρωσης

 

Άριστη γνώση σε,

 • Windows Server
 • SQL Server
 • SSRS
 • Crystal Reports
 • Cisco VPN Client
 • TCP/IP

 

Προσόντα υποψηφίου

 • Επαγγελματική εμπειρία, ιδανικά στον Ασφαλιστικό Κλάδο
 • Γνώσεις προγραμματισμού Visual Basic.NET
 • Γνώσεις διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL Server)
 • MS Access
 • Εμπειρία σε περιβάλλον ERP
 • Πτυχίο Πληροφορικής ή σε συναφές αντικείμενο. Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί προσόν
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίων

 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
 • Αναλυτική σκέψη
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

 

Η Εταιρία προσφέρει

 • Άριστο εργασιακό κλίμα
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας,

 • με e-mail στο public- relations@orizonins.gr
 • με fax στο +30 210 3225540
 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αμαλίας 26Α , 105 57, Αθήνα Υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
 • Χρησιμοποιώντας την δικτυακή μας φόρμα επικοινωνίας