Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΡΙΖΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
BLUE
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
DREAM
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
GOLD
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ BLUE DREAM GOLD
Πυρκαϊά
Ζημιές κατά την πυρόσβεση
Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
Πυρκαϊά από δάσος
Ζημιές από καπνό
Έκρηξη από κάθε αιτία
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής
Πτώση δένδρων - κλαδιών – στύλων
Αποκομιδή συντριμμάτων
Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς
Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς
Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι - βάρος χιονιού - παγετός - χαλάζι
Δόση Στεγαστικού Δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο τα €500 ανά μήνα
Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων
Θραύση ειδών υγιεινής
Κλοπή-Ληστεία
Διάρρηξη σωληνώσεων
Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου
Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας
Έξοδα άντλησης υδάτων
Ίδιες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης
Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Έξοδα απώλειας εγγράφων
Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς
Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης
Διερευνητικές εργασίες
Επαγγελματικές αμοιβές και Έξοδα δημοσίων αρχών
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα
Οικογενειακή αστική ευθύνη
Έξοδα φύλαξης κατοικίας
Αλλοίωση Τροφίμων στον καταψύκτη
Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαϊά ή έκρηξη
Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης
Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
Σεισμός
Προαιρετική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική δημιούργησε τρεις νέες ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλιση κατοικίας που συνδυάζουν ουσιαστική προστασία, ασυναγώνιστη ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμές, επιτρέποντας να επιλέξετε το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που ταιριάζει καλύτερα στις πραγματικές σας ανάγκες.
Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής είναι αποδεκτά από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Δείτε ακόμη περισσότερες λύσεις για την Ασφάλισης της Κατοικίας σας.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστή σας για τα νέα ανταγωνιστικά προγράμματα κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής ή επικοινωνήστε μαζί μας στο ☎2103227932 / e-mail info@orizonins.