ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η υγεία αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μας. Το ατύχημα αλλά και η ασθένεια, όσο απρόβλεπτα γεγονότα κι αν είναι, αποτελούν πιθανές όψεις της ζωής και συνεπώς είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα minimum εξασφάλισης, ώστε να αμβλύνονται οι δυσάρεστες συνέπειές τους.

Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής, απευθύνονται σε άτομα από 16-65 ετών και προσφέρουν κάλυψη για ατυχήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ξεκινώντας με βάση την κάλυψη θανάτου από ατύχημα μπορείτε μαζί μας να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης, επιλέγοντας το ύψος του κεφαλαίου που θα αποδοθεί σε περίπτωση θανάτου/μόνιμης ολικής ανικανότητας και συμπληρωματικές καλύψεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που συνεπάγεται ο τρόπος ζωής και η επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση το προκαθορισμένο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καθώς και το επάγγελμά σας. Τέλος, η εταιρεία παρέχει πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος αλλοδαπών, που είναι υποχρεωτικό για την έκδοση άδειας παραμονής, καθώς και πρόγραμμα ασφάλισης φοιτητών που πηγαίνουν για Erasmus.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

  Τα απρόοπτα είναι μέρος της ζωής, πολλές φορές όμως οι συνέπειες τους είναι σημαντικές και πιθανά καταστροφικές. Ο σωστός σχεδιασμός και η προνοητικότητα μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε την κάθε κακή στιγμή και να σχεδιάσουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

  Περισσοτερα
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

  Γνωρίστε το πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος αλλοδαπών της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής, υποχρεωτικό για την έκδοση άδειας παραμονής.

  Περισσοτερα
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Πρόγραμμα Ασφάλισης Φοιτητών από την ΟΡΙΖΩΝ για τους φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS.

  Περισσοτερα
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ