ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ

Απευθύνεται σε μόνιμες κατοικίες , διαμερίσματα ή μονοκατοικίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια έως 120τμ. χωρίς ηλικιακό περιορισμό ή περιορισμό στο είδος κατασκευής.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαϊά (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Πυρκαϊά από δάσος (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Ζημιές από καπνό (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Έκρηξη από κάθε αιτία (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Πρόσκρουση οχήματος (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Κλοπή - Ληστεία (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 750€)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ανά γεγονός και ετησίως έως 1.000€)

Σημείωση: στο πρόγραμμα εκδίδονται μόνο ετήσια συμβόλαια

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μεσώ viva payments (σε περίπτωση online ασφάλισης)

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr