ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ECONOMY

Για εσάς που επιθυμείτε την πιο βασική και οικονομικά προσιτή λύση για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, το πρόγραμμα ECONOMY περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για την κυκλοφορία του, καθώς είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει εσάς και το αυτοκίνητό σας από τους βασικότερους κινδύνους.

Βασικές & Προαιρετικές καλύψεις

Με το πρόγραμμα ECONOMY προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους:

 • Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων ( Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές)
 • Αστική Ευθύνη Κατά τη Μεταφορά του Οχήματος
 • Κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Κάλυψη Αερόσακων
 • Προστασία Bonus Malus
 • Φροντίδα Ατυχήματος

Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν οι καλύψεις:

 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (παρέχει οδική βοήθεια τόσο σε περίπτωση ατυχήματος, όσο και σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του οχήματος), σε συνεργασία με την MONDIAL ASSISTANCE.
 • Νομική Προστασία του οχήματος και του οδηγού σε συνεργασία με την MONDIAL ASSISTANCE.
 • Θραύση Κρυστάλλων.
 • Οικοπροστασία
 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΛΑΒΗΣ: (Μέσω MONDIAL ASSISTANCE μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας).
 • Επείγουσα αερομεταφορά κατόπιν τροχαίου ατυχήματος μέσω Flying Doctors.
 • Σε περίπτωση εξόδου του οχήματος από τη χώρα θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό καλύψεως (πράσινη κάρτα).

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας. Το πρόγραμμα ECONOMY προσφέρεται σε Ε.Ι.Χ., σε Φ.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ Αγροτικά.

Εκπτώσεις

Συνοπτικά παρατίθενται οι παρεχόμενες εκπτώσεις, επισημαίνοντας ότι δεν εφαρμόζονται στις καλύψεις προσωπικού ατυχήματος, φροντίδας ατυχήματος, οδικής βοήθειας, νομικής προστασίας, θραύσης κρυστάλλων οικοπροστασίας, επείγουσας αερομεταφοράς:

 • Έμπειρου οδηγού, ηλικίας από 30 έως 65 ετών και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει άδεια οδηγήσεως πάνω από πέντε (5) χρόνια και όχημα 20ετίας, έκπτωση 7%.
 • Σε περίπτωση που ασφαλίζονται περισσότερα του ενός οχήματος με το ίδιο Α.Φ.Μ, έκπτωση 5%, στο σύνολο των καλύψεων που εφαρμόζεται η έκπτωση.
 • Σε ένστολους ή συνταξιούχους ένστολους, με απόδειξη της ιδιότητάς τους, έκπτωση 5%.
 • Σε περίπτωση ετήσιου τρόπου πληρωμής, έκπτωση 12%.
 • Σε σύγχρονα οχήματα μέχρι τετραετίας ή υβριδικά ή ηλεκτρικά, έκπτωση 3%.

Κόστος προγράμματος

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Την περιοχή μόνιμης κατοικίας του ασφαλιζομένου
 • Την χρήση του οχήματος
 • Το έτος απόκτησης διπλώματος οδήγησης
 • Την ηλικία των οδηγών του αυτοκινήτου
 • Τα κυβικά (φορολογήσιμους ίππους) του οχήματος
 • Το ιστορικό ζημιών

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης οχήματος (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα συνεργάτη της εταιρίας μας ή καλέστε τα κεντρικά μας γραφεία στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο motor@orizonins.gr