ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE PLUS

To νέο πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE PLUS της ΟΡΙΖΩΝ 1964 σχεδιάστηκε για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις. Με ιδιαίτερα πλούσιες καλύψεις και χωρίς απαλλαγές*, απευθύνεται σε εσάς που θέλετε για την κύρια κατοικία σας ασφάλεια χωρίς περιορισμούς, καθώς εξασφαλίζει αποζημιώση από το πρώτο ευρώ σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΡΙΖΩΝ 1964, βασιζόμενη σε εμπειρία ετών και σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς διαθέτει εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη.

* Εξαιρείται η απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε περίπτωση σεισμού.

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς (έως 10% επί της ζημίας)
 • Ζημιές από καπνό
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ζημιές από πτώση δένδρων & στύλων
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανώτατο όριο 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (έως 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως για ζημιές συνεπεία διάρρηξης σωληνώσεων αποχέτευσης)
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων σε Α’ κίνδυνο (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 1.500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου (έως 10.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Αστική ευθύνη μισθωτή έναντι ιδιοκτήτη (έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και με ανώτατο 10.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Διερευνητικές εργασίες (έως 300€ ανά γεγονός & ετησίως)
 • Κλοπή/Ληστεία
 • Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς
 • Επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και έξοδα έκδοσης αδειών (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα (έως 500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα άντλησης υδάτων (έως 200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων (έως 200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (έως 200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (έως 200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Όρος πρόνοιας (έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)

____________________________________________________________________________


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μπορεί να προστεθεί:

 • Κάλυψη Σεισμού

Υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα. ​Παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960 που διαθέτουν νόμιμη οικοδομική άδεια.

____________________________________________________________________________

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Σεισμός 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός

Πρέπει να γνωρίζετε

Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να μην έχουν συμβεί από καλυπτόμενο κίνδυνο ζημιές την τελευταία πενταετία και μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.
 • Για τη διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού, το έτος κατασκευής της οικοδομής να είναι της τελευταίας 25ετίας ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν ανακαινισθεί πλήρως οι αντίστοιχες σωληνώσεις.
 • Σεισμός: Η οικοδομή να είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960, χωρίς ζημιές από προγενέστερους σεισμούς μέχρι την ημέρα ανάληψης του κινδύνου.
 • Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε κύριες κατοικίες με ενυπόθηκο και μη ενδιαφέρον.
 • Η κατασκευή του κτιρίου να είναι μπετόν-αρμέ με τοιχοποιία από τούβλα και στέγη ταράτσα, κεραμίδια διακοσμητικά ή σε ξύλινο σκελετό.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr