ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE

To νέο πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ FREE της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής σχεδιάστηκε για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις. Με ιδιαίτερα πλούσιες καλύψεις και χωρίς απαλλαγές*, απευθύνεται σε εσάς που θέλετε για την κύρια κατοικία σας ασφάλεια χωρίς περιορισμούς, καθώς εξασφαλίζει αποζημιώση από το πρώτο ευρώ σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΡΙΖΩΝ, βασιζόμενη σε εμπειρία ετών και σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς διαθέτει εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη.

* Εξαιρείται η απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε περίπτωση σεισμού.

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς έως 10% επί της ζημίας
 • Ζημιές από καπνό
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο έως 1.000€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ζημιές από πτώση δένδρων & στύλων μέχρι 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση, έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο €2.000 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης (Η κάλυψη για αποχετεύσεις παρέχεται μέχρι του ποσού των 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως και μόνο για αποχετεύσεις μέχρι 15 ετών)
 • Θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως (Σε νέα συμβόλαια η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο €1.500 ανά γεγονός & ετησίως.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από φωτιά και έκρηξη έως €10.000/ ανά γεγονός & ετησίως
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και με μέγιστο 10.000€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου έως 1.000€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Κόστος Διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά, μέχρι 300€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη/αναρρίχηση
 • Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Αξία καινούργιου για οικοδομές μέχρι 25 ετών
 • Επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών μέχρι 1.000€
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, μέχρι 500€ ανά γεγονός & ετησίως.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων, μέχρι 200€ ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων έως €200 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έως €200
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς έως €200 ανά γεγονός και ετησίως
 • Όρος πρόνοιας έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Σεισμός

Πρέπει να γνωρίζετε

Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να μην έχουν συμβεί από καλυπτόμενο κίνδυνο ζημιές την τελευταία πενταετία και μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.
 • Για τη διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού, το έτος κατασκευής της οικοδομής να είναι της τελευταίας 25ετίας ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν ανακαινισθεί πλήρως οι αντίστοιχες σωληνώσεις.
 • Σεισμός: Η οικοδομή να είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960, χωρίς ζημιές από προγενέστερους σεισμούς μέχρι την ημέρα ανάληψης του κινδύνου.
 • Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε κύριες κατοικίες με ενυπόθηκο και μη ενδιαφέρον.
 • Η κατασκευή του κτιρίου να είναι μπετόν-αρμέ με τοιχοποιία από τούβλα και στέγη ταράτσα, κεραμίδια διακοσμητικά ή σε ξύλινο σκελετό.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr