Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ορίζων Ασφαλιστική συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στις υγιέστερες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα. Σε μια εποχή γενικότερης αστάθειας και αβεβαιότητας, η Ορίζων, κατάφερε να αποφύγει την έκθεση σε κινδύνους, προς όφελος των συμφερόντων των πιστών, εδώ και χρόνια, πελατών και συνεργατών της.

Μεσούσης της σφοδρότατης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α, κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της η οποία ανήλθε το 2018 σε 1.318.044,96 €, όπως και να εξασφαλίσει σταθερά σε υψηλό επίπεδο τα ίδια κεφάλαια της τα οποία για την ίδια χρονιά ανήλθαν στα 15.088.369,38 €. Tα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 206,44%, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Ορίζων Ασφαλιστικής.

Με σταθερή πορεία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και συνεχή κερδοφορία, η Ορίζων Ασφαλιστική σχεδιάζει το μέλλον πάνω σε ισχυρές βάσεις.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 2021
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020
Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020
Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2021

 

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (2017-2021)

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης (2012-2020)

Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης (2016 - 2020)

Εξαμηνιαίες Καταστάσεις (2004-2015)

30-06-04 pdf xls
30-06-05 pdf xls
30-06-06 pdf xls
30-06-07 pdf xls
30-06-08 pdf xls
30-06-09 pdf xls
30-06-10 pdf xls
30-06-11 pdf xls
30-06-12 pdf xls
30-06-13 pdf xls
30-06-14 pdf xls
30-06-15 pdf xls

Ετήσιες Καταστάσεις (2004-2015)

31-12-04 pdf xls
31-12-05 pdf xls
31-12-06 pdf xls
31-12-07 pdf xls
31-12-08 pdf xls
31-12-09 pdf xls
31-12-10 pdf xls
31-12-11 pdf xls
31-12-12 pdf xls
31-12-13 pdf xls
31-12-14 pdf xls
31-12-15 pdf xls