ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στις υγιέστερες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα. Σε μια εποχή γενικότερης αστάθειας και αβεβαιότητας, η ΟΡΙΖΩΝ 1964, κατάφερε να αποφύγει την έκθεση σε κινδύνους, προς όφελος των συμφερόντων των πιστών, εδώ και χρόνια, πελατών και συνεργατών της.

Μεσούσης της σφοδρότατης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, η ΟΡΙΖΩΝ 1964, κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της η οποία ανήλθε το 2021 σε 1.717.166,18 €, όπως και να εξασφαλίσει σταθερά σε υψηλό επίπεδο τα ίδια κεφάλαια της τα οποία για την ίδια χρονιά ανήλθαν στα 17.084.576,22 €. Tα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 210,06 %, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της ΟΡΙΖΩΝ 1964.

Με σταθερή πορεία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και συνεχή κερδοφορία, η ΟΡΙΖΩΝ 1964 σχεδιάζει το μέλλον πάνω σε ισχυρές βάσεις.

 

Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης_31.12.2023
Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 Ορίζων 1964 Α.Α.Ε.Ζ.
Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης 2022 Ορίζων 1964 Α.Α.Ε.Ζ.