Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ορίζων Ασφαλιστική συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στις υγιέστερες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα. Σε μια εποχή γενικότερης αστάθειας και αβεβαιότητας, η Ορίζων, κατάφερε να αποφύγει την έκθεση σε κινδύνους, προς όφελος των συμφερόντων των πιστών, εδώ και χρόνια, πελατών και συνεργατών της.

Μεσούσης της σφοδρότατης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α, κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της η οποία ανήλθε το 2021 σε 1.717.166,18 €, όπως και να εξασφαλίσει σταθερά σε υψηλό επίπεδο τα ίδια κεφάλαια της τα οποία για την ίδια χρονιά ανήλθαν στα 17.084.576,22 €. Tα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 210,06 %, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Ορίζων Ασφαλιστικής.

Με σταθερή πορεία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και συνεχή κερδοφορία, η Ορίζων Ασφαλιστική σχεδιάζει το μέλλον πάνω σε ισχυρές βάσεις.

 

Σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης
Έκθεση αποτίμησης
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 2021
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2021

 

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (2017-2021)

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης (2012-2021)

Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης (2016 - 2021)

Εξαμηνιαίες Καταστάσεις (2004-2015)

30-06-04 pdf xls
30-06-05 pdf xls
30-06-06 pdf xls
30-06-07 pdf xls
30-06-08 pdf xls
30-06-09 pdf xls
30-06-10 pdf xls
30-06-11 pdf xls
30-06-12 pdf xls
30-06-13 pdf xls
30-06-14 pdf xls
30-06-15 pdf xls

Ετήσιες Καταστάσεις (2004-2015)

31-12-04 pdf xls
31-12-05 pdf xls
31-12-06 pdf xls
31-12-07 pdf xls
31-12-08 pdf xls
31-12-09 pdf xls
31-12-10 pdf xls
31-12-11 pdf xls
31-12-12 pdf xls
31-12-13 pdf xls
31-12-14 pdf xls
31-12-15 pdf xls