ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD σχεδιάστηκε για να προστατεύει το σπίτι σας από κάθε πιθανό ή απίθανο κίνδυνο, είτε είστε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, είτε πρόκειται για την κύρια είτε για την εξοχική σας κατοικία, ώστε να διασφαλίσετε ότι σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας θα αποζημιωθείτε σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Aποτελεί μια απόλυτα ολοκληρωμένη ασφαλιστική πρόταση που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών καλύψεων με μοναδικό σκοπό να νιώθετε εντελώς απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε άγχος για την προστασία της κατοικίας σας, πάντοτε στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.

Καλύψεις προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού σας σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρόσβεση φωτιάς (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό των 2.000€)
 • Κεραυνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνό
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση δένδρων-κλαδιών-στύλων (έως 1.500€)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων ( μέχρι 10% της ασφαλιζόμενης αξίας με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000€)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και τυχαίας θραύσης (σε Α κίνδυνο έως 1.500€)
 • Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς (έως 1.500€)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως 2.000€)
 • Κλοπή – Ληστεία
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (έως 5.000€ μόνο για αποχετεύσεις)
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως 1.500€)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας (έως 1.500€)
 • Ίδιες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως 3.000€)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς ή έκρηξης (έως 25.000€)
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων (έως 250€)
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (250€)
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (200€)
 • Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
 • Διερευνητικές εργασίες (έως 500€)
 • Επαγγελματικές αμοιβές / Έξοδα δημοσίων αρχών (έως 5.000€)
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου (έως 1.500€)
 • Οικογενειακή αστική ευθύνη (έως 20.000€)
 • Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαϊά ή έκρηξη (έως 25.000€)
 • Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης (έως 1.500€)
 • Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούργιου για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών

Συμπληρωματικά, μπορεί να προστεθεί η κάλυψη σεισμού. (παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960).

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

Πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD προσφέρεται σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες (π.χ. εξοχικές).

Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να έχει μπετόν αρμέ, τουβλόκτιστους ή λιθόκτιστους εξωτερικούς τοίχους.
 • Να έχει για στέγη διακοσμητικά κεραμίδια ή κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό
 • Να έχει για στέγη ταράτσα από μπετόν αρμέ.
 • Να έχει κατασκευαστεί μετά το 1960.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μεσώ viva payments (σε περίπτωση online ασφάλισης)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr