ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD PLUS

Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD PLUS σχεδιάστηκε για να προστατεύει την κύρια κατοικία σας από κάθε πιθανό ή απίθανο κίνδυνο, είτε είστε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, ώστε να διασφαλίσετε ότι σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας θα αποζημιωθείτε σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Aποτελεί μια απόλυτα ολοκληρωμένη ασφαλιστική πρόταση που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών καλύψεων με μοναδικό σκοπό να νιώθετε εντελώς απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε άγχος για την προστασία της κατοικίας σας, πάντοτε στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.

Καλύψεις προγράμματος

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού σας σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (έως 5.000€ ανά γεγονός και ετησίως για ζημιές συνεπεία διάρρηξης σωληνώσεων αποχέτευσης)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Κλοπή/Ληστεία
 • Πυρκαϊά από δάσος
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
 • Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων
 • Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς (έως 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ιδίες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές από καπνό
 • Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων (τροφίμων) (έως 300€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων σε Α’ κίνδυνο (έως 2.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα (έως 1.500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο 15.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου (έως 30.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαγιά ή έκρηξη (έως 30.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως 2.500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης (έως 1.500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Προστασία υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα δημοσίων αρχών (έως 5.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα φύλαξης (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς
 • Διερευνητικές εργασίες (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα άντλησης υδάτων (έως 1.500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Θραύση ειδών υγιεινής (έως 1.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας (έως 1.500€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Οικογενειακή αστική ευθύνη (έως 20.000€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων (έως 250€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (έως 250€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (έως 200€ ανά γεγονός και ετησίως)
 • Δόση στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου (έως 500€ ανά μήνα και για διάστημα 6 μηνών)

____________________________________________________________________________


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μπορεί να προστεθεί:

 • Κάλυψη Σεισμού

Υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα. ​Παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960 που διαθέτουν νόμιμη οικοδομική άδεια.

__________________________________________________________________________


ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 

 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι και διάρρηξη σωληνώσεων: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Κλοπή/Ληστεία: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς: 200€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων: 150€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Σεισμός: 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός

 

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

 

Πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD προσφέρεται σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες (π.χ. εξοχικές).

Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να έχει μπετόν αρμέ, τουβλόκτιστους ή λιθόκτιστους εξωτερικούς τοίχους.
 • Να έχει για στέγη διακοσμητικά κεραμίδια ή κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό
 • Να έχει για στέγη ταράτσα από μπετόν αρμέ.
 • Να έχει κατασκευαστεί μετά το 1960.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μεσώ viva payments (σε περίπτωση online ασφάλισης)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr