ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η ευθύνη που συνοδεύει την διαχείριση της πολυκατοικίας δεν είναι αμελητέας σημασίας. Αντίθετα οι πολλαπλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την επιτέλεση του έργου του διαχειριστή καθιστούν την εξασφάλιση του έναντι τρίτων μια ουσιώδη αναγκαιότητα. Τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό οι κανονισμοί πολυκατοικιών που προβλέπουν την υποχρέωση της ασφάλισης του διαχειριστή έναντι τρίτων.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πλέον σύγχρονων ασφαλιστικών αναγκών δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης των διαχειριστών πολυκατοικιών από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις έναντι τρίτων στο οποίο περιλαμβάνονται:

  • Θάνατος/ Σωματικές Βλάβες
  • Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
  • Υλικές Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους
  • Ομαδικό Ατύχημα
     

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της εταιρίας μας στο 210 - 3227932-6. Εναλλακτικά, στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr ή επισκεφθείτε τα γραφεία μας όπου θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε.