ΟΡΓΑΝOΓΡΑΜΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΡΙΖΩΝ 1964 απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη που υπηρετούν τις αξίες που πρεσβεύει η εταιρία και διαθέτουν κοινό όραμα την προάσπιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας των ιδιωτών και επιχειρηματιών που την επιλέγουν, μέσω σύγχρονων αξιόπιστων ασφαλιστικών λύσεων υψηλής ποιότητας.