ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Για να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αποζημίωσης:

 • Συμπληρώστε και υποβάλετε στην εταιρία μας τη δήλωση ατυχήματος. Η υποβολή της δήλωσης δεν απαιτείται εφόσον έχει μεσολαβήσει η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος.
 • Επικοινωνήστε με το τμήμα Ζημιών του κλάδου Αυτοκινήτου έτσι ώστε να κανονίσετε ραντεβού με πραγματογνώμονα ο οποίος θα αξιολογήσει τη ζημιά και θα προβεί σε εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των υλικών ζημιών. Η επιθεώρηση του οχήματός σας πραγματοποιείται σε συνεργείο της επιλογής σας.
 • Με την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης όπως επίσης και τη επισκευής αποστέλλονται τα έγγραφα όπως ζητηθούν κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο κλάδο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να γνωστοποιηθεί το ποσό αποζημίωσης.
 • Κατόπιν τήρησης των παραπάνω βημάτων ορίζεται η ημερομηνία αποζημίωσης.
   

Τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την πληρωμή της αποζημίωσης είναι τα κάτωθι:

 • Αίτηση αποζημίωσης
 • Πρωτότυπα τιμολόγια
 • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου της αποζημίωσης

Σας ενδιαφέρει

Η εταιρία έχει την υποχρέωση να σας αποζημιώσει αποκαθιστώντας τις υλικές ζημιές βάσει της κατάστασης και της αξίας που είχε η ζημιωθείσα περιουσία πριν το τροχαίο συμβάν.

Φιλικός Διακανονισμός

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 αναζητώντας τρόπους και λύσεις που θα διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους οδηγούς σε τροχαίο ατύχημα και ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιούν τις διαδικασίες αποζημίωσης, εφαρμόζει το Σύστημα Αποζημίωσης Υλικών Ζημιών.

Σε συνεργασία με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, που ήδη έχουν ενταχθεί στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, η ΟΡΙΖΩΝ 1964 προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να αποζημιωθεί σύντομα από την ίδια, ελαχιστοποιώντας το κόστος χρόνου όπως επίσης και το ψυχολογικό κόστος, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, η ΟΡΙΖΩΝ 1964 σας προτείνει να:

 • συμπληρώστε πλήρως και υπογράψτε και οι δύο οδηγοί τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος.
 • φροντίστε να την καταθέσετε στην Ασφαλιστική σας εταιρία, το γρηγορότερο δυνατό.

Εταιρίες που μετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό

 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Α.Ε.
 • INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
 • GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.A.E.
 • ΝP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
 • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 • EURO INSURANCES DAC
 • AIG EUROPE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδας
 • Hellas Direct INSURANCE LTD
 • QIC EUROPE LTD
 • GASANMANO INSURANCE LTD
 • EUROINS.AD INSURANSE COMPANY
 • Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΜΙΝΕΤTΑ Α.Α.Ε.
 • ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.
 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ