ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Στον κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων της ΟΡΙΖΩΝ 1964, έχουμε εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου, τα οποία απευθύνονται στους ιδιώτες-ιδιοκτήτες που θέλουν να καλύψουν την ανέγερση, κατασκευή ή ανακατασκευή κτιρίων, κατοικιών ή άλλων ιδιωτικών έργων.

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οικοδομών καθώς και τους εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, υπεύθυνους πολιτικούς μηχανικούς, κτλ.

Προσφέρει κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», δηλαδή για πάσης φύσεως απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές στο έργο (εκτός συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων) καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη.