ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι άνθρωποι της ΟΡΙΖΩΝ 1964 πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη γη ένα καλύτερο μέρος για να ζεις, γι’ αυτό φροντίζουμε όλες οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες να συνδυάζονται με πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας βρίσκεται η επιστροφή της προστιθέμενης αξίας που παράγεται από την εργασία μας στο κοινωνικό σύνολο.

Για όλους εμάς η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά πρωτίστως την επιχειρησιακή ηθική που διαμορφώνεται από ένα συνεπές σύστημα αρχών και αξιών με επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών. Εν συνεχεία μετατρέπουμε την κοινωνική και περιβαλλοντική μας ευαισθησία σε απτές πράξεις συνεισφοράς ενισχύοντας με ουσιαστικές δράσεις αλληλεγγύης καθώς πιστεύουμε πως πρώτοι εμείς πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο.

Με εισφορές και χορηγίες σε ιδρύματα, φορείς, αθλητικά σωματεία, φιλανθρωπικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνία μας, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.