ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διασφάλιση της ορθής τήρησης της επενδυτικής διαδικασίας σε όλα της τα στάδια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής έγκαιρης προειδοποίησης της ΟΡΙΖΩΝ 1964. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο επιτελεί, το αποτελεσματικό σύστημα ορθολογικών αποφάσεων που εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια. Οι άνθρωποι της ΟΡΙΖΩΝ 1964 παρακολουθούν, εποπτεύουν και αξιολογούν ώστε έγκαιρα να προφυλάσσουν τους πελάτες μας από δυνητικές απειλές.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως η ΟΡΙΖΩΝ 1964 ήδη από το 2007 προβλέποντας το ασταθές τοπίο της αγοράς των κρατικών ομολογιακών τίτλων στρατηγικά επέλεξε να ελαχιστοποιήσει την έκθεση σε δυνητικούς κινδύνους και να απομακρυνθεί σταδιακά από επισφαλείς επιλογές όπως τα ελληνικά κρατικά ομόλογα με αποτέλεσμα να αποφύγει το 2012 το υποχρεωτικό κούρεμα. Η επιτυχία αυτή καταδεικνύει την δυνατότητα της ΟΡΙΖΩΝ 1964 να αντιμετωπίσει με επιτυχία το σημερινό οικονομικό περιβάλλον και να διευρύνει τις προοπτικές της για δυναμική αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον.