ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ / ΑΡΧΕΙΟ

Στοχεύοντας στην διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες μας έχουμε συγκεντρώσει και διατηρούμε αρχείο με το σύνολο των οικονομικών στοιχείων της Ορίζων ΑΕΓΑ προς διευκόλυνση του κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης
Έκθεση αποτίμησης
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 2021
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021
Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2021

 

 

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (2017-2022)

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης (2012-2021)

Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης (2016 - 2021)

Εξαμηνιαίες Καταστάσεις (2004-2015)

30-06-04 pdf xls
30-06-05 pdf xls
30-06-06 pdf xls
30-06-07 pdf xls
30-06-08 pdf xls
30-06-09 pdf xls
30-06-10 pdf xls
30-06-11 pdf xls
30-06-12 pdf xls
30-06-13 pdf xls
30-06-14 pdf xls
30-06-15 pdf xls

Ετήσιες Καταστάσεις (2004-2015)

31-12-04 pdf xls
31-12-05 pdf xls
31-12-06 pdf xls
31-12-07 pdf xls
31-12-08 pdf xls
31-12-09 pdf xls
31-12-10 pdf xls
31-12-11 pdf xls
31-12-12 pdf xls
31-12-13 pdf xls
31-12-14 pdf xls
31-12-15 pdf xls