Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Απευθύνεται αποκλειστικά σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς φορείς για κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας και ατυχήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 2962/04.11.2014.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Θάνατο από ατύχημα 1.000 €
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 15.000 € ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
 • Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα 15.000 € ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
 • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα εντός νοσοκομείου 10.000 € ετησίως Με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια και τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται εφάπαξ.
 • Για την ασφάλιση απαιτείται υποβολή συνημμένης αίτησης, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αποδεικτικό είσπραξης ασφαλίστρων, καθώς και φωτοτυπία του διαβατηρίου των υποψηφίων προς ασφάλιση.
 • Εφόσον εκδοθεί βεβαίωση ασφάλισης το συμβόλαιο δεν ακυρώνεται.
 • Ανώτατη ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα το 69ο έτος.
 • Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Η ασφάλιση λήγει με τη συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr