ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ DREAM

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ DREAM είναι σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που επιθυμούν την ολοκληρωμένη προστασία της κύριας και της εξοχικής κατοικίας τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας θα αποζημιώνεται σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Αποτελεί μια πλήρη πρόταση που περιέχει ορισμένες πρόσθετες και εξαιρετικά ουσιαστικές καλύψεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση της περιουσίας σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Καλύψεις προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού σας σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρόσβεση φωτιάς (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό των 2.000€)
 • Κεραυνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνό
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση δένδρων-κλαδιών-στύλων (έως 1.500€)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (μέχρι 5% της ασφαλιζόμενης αξίας με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000€)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και τυχαίας θραύσης (σε Α κίνδυνο έως 1.500€)
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς (σε Α κίνδυνο έως 2.000€)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως 1.500€)
 • Κλοπή – Ληστεία
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (έως 5.000€ μόνο για αποχετεύσεις)
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως 1.000€)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας (έως 1.500€)
 • Ίδίες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως 1.500€)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς ή έκρηξης (έως 15.000€)
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων (έως 250€)
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (250€)
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (200€)
 • Προστασία υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούργιου για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών

Συμπληρωματικά, μπορεί να προστεθεί η κάλυψη σεισμού. (παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960).

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

Πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ DREAM προσφέρεται σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες (π.χ. εξοχικές).

Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να αφορά κατοικία των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • Να έχει μπετόν αρμέ, τουβλόκτιστους ή λιθόκτιστους εξωτερικούς τοίχους.
 • Να έχει για στέγη διακοσμητικά κεραμίδια ή κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό
 • Να έχει για στέγη ταράτσα από μπετόν αρμέ.
 • Να έχει κατασκευαστεί μετά το 1960.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μεσώ viva payments (σε περίπτωση online ασφάλισης)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr