ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BLUE HORIZON

Γνωρίζουμε τους κινδύνους που διατρέχει η επιχείρησή σας καθημερινά στον δρόμο. Γνωρίζουμε όμως και να σας προστατεύσουμε. Για αυτό σχεδιάσαμε προσεκτικά το BLUE HORIZON το πρόγραμμα ασφάλισης φορτηγων που προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις σε Φ.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αγροτικά.

Βασικές καλύψεις

Με το πρόγραμμα BLUE HORIZON προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους:

 • Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων (Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές)
 • Αστική Ευθύνη Κατά τη Μεταφορά του Οχήματος
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Προστασία Bonus Malus
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Πυρκαγιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Αστική ευθύνη πυρός
 • Κλοπή ολική & μερική
 • Υλικές ζημιές απόπειρας κλοπής
 • Φυσικά Φαινόμενα

Προαιρετικές καλύψεις

Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν οι ακόλουθες καλύψεις:

 • Οδική Βοήθεια κατόπιν βλάβης – Μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας
 • Πλήρης Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (παρέχει οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης του οχήματος), σε συνεργασία με τη MONDIAL ASSISTANCE.
 • Νομική Προστασία του οχήματος και του οδηγού σε συνεργασία με τη MONDIAL ASSISTANCE.
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Επείγουσα αερομεταφορά κατόπιν τροχαίου ατυχήματος
 • Αντικατάσταση οχήματος λόγω κλοπής, πυρκαγιάς ή ιδίων ζημιών.

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας. Το πρόγραμμα BLUE HORIZON προσφέρεται σε Φ.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. Αγροτικά.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης οχήματος (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα συνεργάτη της εταιρίας μας ή καλέστε τα κεντρικά μας γραφεία στο 210 3227932 ή στείλτε μας e-mail στο  motor@orizonins.gr