ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το ισχυρό οικονομικό και αναπτυξιακό υπόβαθρο της ΟΡΙΖΩΝ 1964 σε συνδυασμό με την προσεκτική πολιτική φερεγγυότητάς της συνέβαλλαν στην οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με διακεκριμένους οργανισμούς αντασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΡΙΖΩΝ 1964 συνεργάζεται με την ΑΟΝ Benfield που αποτελεί τον μεγαλύτερο διαμεσολαβητή αντασφαλίσεων παγκοσμίως. Στις αντασφαλιστικές συμβάσεις της ΟΡΙΖΩΝ 1964 συμμετέχουν ορισμένες εταιρίες παγκόσμιου βεληνεκούς και με ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση από την STANDARD & POORS και συγκεκριμένα:

 • ASPEN (A-)
 • CCR Re (A-)
 • DEVK (A+)
 • Korean Re (A)
 • Nacional Re (A)
 • Sava (A)
 • Scor (A+)
 • Triglav (A)
 • QBE Re (A+)
 • Hannover (AA-)
 • Uniqa Re (A by S&P) (A)
 • Covea (AA-)
 • Swiss Re (AA-)