ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση της Αστικής σας Ευθύνης για ατυχήματα ή ζημιές που άθελά σας μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους είτε κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής σας ζωής είτε με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής κτιρίου, δημιουργήσαμε τα παρακάτω ολοκληρωμένα προγράμματα:

 

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

    Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις Σωματικών Βλαβών (ή θανάτου) ή και Υλικών Ζημιών που θα προκαλέσουμε σε κάποιο συνάνθρωπο μας, σαν συνέπεια λάθους, αμέλειας ή και παράλειψης μας, και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να τον αποζημιώσουμε.

    Περισσοτερα
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

    Η ευθύνη που συνοδεύει την διαχείριση της πολυκατοικίας δεν είναι αμελητέας σημασίας. Αντίθετα οι πολλαπλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την επιτέλεση του έργου του διαχειριστή καθιστούν την εξασφάλιση του έναντι τρίτων μια ουσιώδη αναγκαιότητα

    Περισσοτερα

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.