ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Ι.)

Με την εν λόγω κάλυψη προσφέρεται ασφαλιστική προστασία σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πχ ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευή ή σύστημα επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή λήψης δεδομένων ή πληροφοριών, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.), για τυχαίο συμβάν, που προκλήθηκε κατά το χρόνο που τα ασφαλιζόμενα μηχανήματα βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε όχι, καθώς επίσης και όταν βρίσκονται σε αποσυναρμολόγηση, μεταφορά ή συναρμολόγηση για καθαρισμό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση μέσα στο χώρο εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως.

Στους ασφαλιζόμενους περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής και ο χρηματοδότης.

Αντικείμενο του ασφαλιστικού προγράμματος αποτελούν:

 • Εξοπλισμός γραφείου (συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, υπολογιστές, εκτυπωτές, μηχανογραφικά συστήματα, φωτοτυπικά, φαξ κ.α.)
 • Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
 • Φωτογραφικός εξοπλισμός για επαγγελματίες
 • Ιατρικός εξοπλισμός
 • Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός εξοπλισμός
 • Συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων
 • Συστήματα ασφαλείας, μέτρησης και ελέγχου

Ενδεικτικές καλύψεις

 • Σεισμοί, κυκλώνες, τυφώνες
 • Θύελλες, παλιρροϊκά κύματα χιονοστιβάδες, παγετοί, κατολισθήσεις, πτώση βράχων, καθίζηση
 • Ανθρώπινα λάθη (κακοί χειρισμοί, αμέλεια, απροσεξία)
 • Κλοπές αποτέλεσμα διάρρηξης – ληστείας
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, υπαλλήλων – εργατών
 • Βραχυκύκλωμα, έκρηξη, φωτιά, κεραυνός
 • Υγρασία, νερό
 • Διαβρωτικά αέρια, καπνός, αιθάλη
 • Αυξομείωση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον υφίσταται σταθεροποιητής τάσης
 • Βλάβες κλιματιστικών μηχανημάτων
 • Βλάβες λυχνιών – καθοδικών σωλήνων

Επιπλέον, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας και προκειμένου να επιταχυνθεί η επισκευή της το συντομότερο δυνατόν προβλέπονται με πρόσθετο ασφάλιστρο οι κάτωθι καλύψεις:

 • Υπερωριακή και νυκτερινή εργασία
 • Εργασία κατά τις αργίες και εορτές
 • Επείγοντες ναύλοι
 • Αεροπορικές μεταφορές

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά

Τα ασφάλιστρά σας μπορούν να εξοφλούνται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατά παντός παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού e.e.i. (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr