ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η ανάπτυξη και διατήρηση των στοιχείων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του αποτελούν κομβικής σημασίας ζήτημα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων στο επίπεδο μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής στρατηγικής.

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ομαδικής ασφάλισης η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη μιας δέσμης συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ομαδικού προσωπικού ατυχήματος καλύπτει τα ατυχήματα που τυχόν συμβούν στον ιδιοκτήτη ή στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και συμβάλλει:

 • Στην αύξηση της ατομικής και συλλογικής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων.
 • Στην προσέλκυση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού.
 • Στην ενδυνάμωση της εταιρικής κοινωνικής συνείδησης.
 • Στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και προσωπικού.
 • Στην καλλιέργεια της αίσθησης της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση και την τόνωση της αφοσίωσής τους στους επιχειρηματικούς της στόχους.
 • Στην ενίσχυση της προσωπικής υγείας, ευεξίας και του επαγγελματικού κύρους του εργαζομένου.

Αναλυτική περιγραφή

Οι παροχές του ομαδικού ασφαλιστηρίου προσωπικού ατυχήματος εργαζομένων της Ορίζων Ασφαλιστικής είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

 • Απώλεια ζωής
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
 • Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας

  • Δωμάτιο και διατροφή
  • Χειρουργικά έξοδα
  • Νοσηλευτικά έξοδα
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη λόγω ατυχήματος

  • Ιατρικές επισκέψεις
  • Μικροβιολογικές εξετάσεις
  • Ακτινολογικές εξετάσεις
 • Παροχή μητρότητας

  • Επίδομα Φυσιολογικού Τοκετού
  • Επίδομα Καισαρικής Τομής
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα και ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ομαδικής ασφάλισης (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr