ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964, προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται σημαντικά ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Σε ποια είδη επιχειρήσεων παρέχεται

Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης που προσφέρει η ΟΡΙΖΩΝ 1964 με απλές διαδικασίες και ανταγωνιστικό κόστος είναι:

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων:

  • Εστιατορίων-Καφέ
  • Εμπορικών Καταστημάτων
  • Εμπορικών / Επαγγελματικών Γραφείων
  • Φαρμακείων
  • Ινστιτούτων Αισθητικής
  • Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων
  • Γυμναστηρίων/ Σχολών Χορού
    
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου

  • Ξενοδοχείων
  • Ενοικιαζομένων Δωματίων
    
 • Αστική Ευθύνη Έργων

  Προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης, θανάτου ή και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από την εταιρία σας.

 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών
 • Αστική Ευθύνης Προϊόντος

  Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος.

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

Βασικές Καλύψεις

 • Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός της επιχείρησης σε πελάτες, προμηθευτές και επισκέπτες.
 • Ατυχήματα πελατών, προμηθευτών και επισκεπτών από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων, λειτουργία ανελκυστήρων, από πτώση φωτεινών επιγραφών.
 • Τροφική Δηλητηρίαση

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Εργοδοτική Ευθύνη

  Σας καλύπτει για την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρησή σας, για τυχόν ατύχημα που μπορεί να υποστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

 • Ατυχήματα κατά τη λειτουργία πισίνας
 • Ατυχήματα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του χώρου Ευθύνης Προϊόντος.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Τα ασφάλιστρά σας μπορούν να εξοφλούνται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης Αστικής Ευθύνης (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr