ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΟΡΙΖΩΝ 1964

14 Νοεμβρίου 1964

Ιδρύεται η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, από τη συνεργασία του ασφαλιστή με μακρόχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Χρήστου Γ. Αχή και του βιομηχανικού Group της Ιζόλα Α.Β.Ε.Ε, με σκοπό την κάλυψη μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων.

1969

Το 1969 η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Κοινοπραξίας Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών (Ε.Κ.Α.Π.Α), που έχει σαν στόχο την είσοδο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο διεθνή χώρο των ναυτασφαλίσεων. Σε συνεργασία με τις άλλες εταιρείες της κοινοπραξίας ασφαλίσαμε ένα σημαντικό μέρος της Ελληνόκτητης ναυτιλίας, που μέχρι τότε ασφαλιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, με σημαντικό όφελος τόσο για τους πλοιοκτήτες όσο και για το Ελληνικό κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ασφάλιση του Onassis Group από την εν λόγω κοινοπραξία.

1970

Το 1970 εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το Βρετανικό Sun Alliance Insurance Group, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές δυνάμεις παγκοσμίως. Επίσης, στα μέσα της δεκαετίας σηματοδοτείται η είσοδός μας στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής και ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για το προσωπικό βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

1981

Το 1981 βρίσκει την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική στη θέση του γενικού αντιπροσώπου για την Ελλάδα ορισμένων ασφαλιστικών οργανισμών παγκοσμίου εμβέλειας. Συγκεκριμένα, εκπροσωπεί την Sun Insurance Office, την The London Assurance και την Ιαπωνική Taisho Marine and Fire Insurance Co L.T.D. Επιπλέον, ως αποκλειστικός ασφαλιστικός συνεργάτης για την Ελλάδα της Gerling Allgemeine, ασφαλίζει μερικές από τις μεγαλύτερες Γερμανικές βιομηχανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την BASF A.G, την Hoechst A.G, την Bayer A.G.

1983

Το 1983 ιδρύεται η Fidentia S.A., συγγενής εταιρία της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής, η οποία αναλαμβάνει τη γενική εκπροσώπηση στην Ελλάδα των προαναφερομένων αλλοδαπών εταιρειών και ως εκ τούτου ο όμιλος πλέον εξειδικεύεται στην ασφάλιση μερικών εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανικών και εμπορικών συγκροτημάτων της χωράς όπως Hellenic Steel, Hellas Can, Motor oil Group, Sony Hellas, Βιοχάλκο Group, Alucanco, 3E Coca-Cola, Παπαστράτος Α.Β.Ε.Ε., Lowenbrau.

1990

Τη δεκαετία του 90’ η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική διανύει μια επιτυχημένη πορεία συνεχούς κερδοφορίας. Παράλληλα με τη συνεχή διεύρυνση των εργασιών μας σε εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, όπου ανέκαθεν αποτελούσε τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση και καινοτομία μας οδηγεί στην σταδιακή επέκταση του κύκλου εργασιών μας στην ασφάλιση μικρών και μεσαίων κίνδυνων, μέσω ποικίλων δικτύων πρόσκτησης.

1997

Η Ορίζων εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του Bancassurance μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Χίος Bank.

1999

Πιστοί στις ανθρωποκεντρικές αρχές και τις αξίες μας σταθήκαμε στο πλευρό των πελατών μας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της Αττικής το 1999, διεξάγοντας άμεση καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Ως αποτέλεσμα της αμέσου και άνευ ενστάσεων αποζημιώσεων η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο των μικρών και μεσαίων κίνδυνων (Retail).

2002

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική με σταθερή πορεία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και συνεχή κερδοφορία, επενδύει σε νέα ασφαλιστικά προγράμματα και μέσω στρατηγικών συνεργασιών επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της σε νέους κινδύνους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση του τομέα του Bancassurance, όπου πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών της εταιρίας, μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς.

2010

Την αυγή της νέας δεκαετίας και ενώ κορυφώνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ως επί το πλείστον έπληξε τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική καταφέρνει να παραμείνει για μία ακόμη φορά αλώβητη κυρίως λόγω της σταθερά συνετής στρατηγικής της. Με συνεχή ανοδική πορεία απομακρυσμένη από τα κακώς κείμενα που πλήττουν τα τελευταία χρόνια τον κλάδο μας και με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια σχεδιάζουμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη τηρώντας πλήρως τους αυστηρούς κανονισμούς που προβλέπονται στην σχετική ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία για την ρύθμιση του κλάδου των ασφαλίσεων, γνωστή και ως SOLVENCY II.

Η εταιρία εντάσσει στο στρατηγικό σχεδιασμό της την ανάπτυξη μέσω δικτύων διαμεσολαβούντων, στην περιφέρεια, εστιάζοντας σε επιλεγμένες συνεργασίες που στόχο έχουν τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού. Επανασχεδιάζει τα retail προγράμματα της και εφοδιάζει τους συνεργάτες με τα κατάλληλα εργαλεία για μια δυναμική είσοδο στην αγορά.

Η εταιρία επενδύει σημαντικά στο κομμάτι της μηχανογράφησης, τόσο με την αγορά νέων προγραμμάτων όσο και με την στελέχωση της με ικανούς ανθρώπους της αγοράς, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση στο απαιτητικό περιβάλλον του Solvency II.

2017

Τον Οκτωβρίου του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου διοικητικού υποκαταστήματος της Ορίζων Ασφαλιστικής στην περιοχή της Λάρισας, γεγονός που σηματοδοτεί την απαρχή της γεωγραφικής επέκτασης του δικτύου της εταιρείας στην επικράτεια.

Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου της ΟΡΙΖΩΝ με στόχο την ενίσχυση του δικτύου συνεργατών, την ποιοτική γεωγραφική διασπορά των εργασιών της στην ελληνική περιφέρεια και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.

2019

Η Ορίζων Ασφαλιστική, δίπλα σας από το 1964, προσηλωμένη στο σχεδιασμό σταδιακής και κερδοφόρας ανάπτυξης, προχώραει σε μια νέα στρατηγική επένδυση δημιουργώντας το νέο διοικητικό Υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. 

Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξή της αλλά και η άμεση, άρτια και εμπεριστατωμένη εξυπηρέτηση τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων συνεργατών της στην ευρύτερη περιοχή.

2022

Δημιουργία νέας Εταιρείας ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, η οποία αποτελεί την φυσική συνέχεια της προηγούμενης. Βασικά χαρακτηριστικά της εξακολουθούν να αποτελούν το Ήθος, η Συνέπεια και η Εντιμότητα. Αρχές που αποτελούν την βάση για την διατήρηση μιας αξιόπιστης ασφαλιστικής Εταιρείας.