ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 στρατηγικά επενδύει στην ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της. Κι αυτό αποτελεί το θεμελιώδες ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Με επίκεντρο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διασφάλισης και ενίσχυσης της φερεγγυότητας της Εταιρίας μας, μέσω της υιοθέτησης αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης, της συστηματικής επένδυσης στη δημιουργία υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας και της τήρησης των διεθνών προδιαγραφών στον τομέα της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Στα βασικά σημεία υπεροχής μας περιλαμβάνονται:

 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών προβαίνει κάθε έτος σε υπολογισμό των δεικτών φερεγγυότητας SCR και MCR , με εξαιρετικά αποτελέσματα για την Εταιρεία μας κάθε έτος.

  Περισσοτερα
 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  Σημαντικό πλεονέκτημα της ΟΡΙΖΩΝ 1964 αποτελεί η επιτυχημένη εδώ και χρόνια πολιτική διαχείρισης κινδύνου.

  Περισσοτερα
 • ΣΥΝΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Η διασφάλιση της ορθής τήρησης της επενδυτικής διαδικασίας σε όλα της τα στάδια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής έγκαιρης προειδοποίησης της ΟΡΙΖΩΝ 1964.

  Περισσοτερα
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Το ισχυρό οικονομικό και αναπτυξιακό υπόβαθρο της ΟΡΙΖΩΝ 1964 σε συνδυασμό με την προσεκτική πολιτική φερεγγυότητάς της συνέβαλλαν στην οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με διακεκριμένους οργανισμούς αντασφάλισης.

  Περισσοτερα
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Η συστηματική αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου, τεχνολογικού και υλικού μας κεφαλαίου στο πλαίσιο ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης. Η πλήρης αξιοποίηση των σημείων υπεροχής της ΟΡΙΖΩΝ 1964 στο πλαίσιο ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης.

  Περισσοτερα
 • Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

  Στην ΟΡΙΖΩΝ 1964 πιστεύουμε πως οι ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες όπως η ασφάλιση βασίζονται κυρίως σε μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι με γνώση και πνεύμα ομαδικότητας και προσφοράς συμμετέχουν στην οργάνωση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή όλους εσάς που επιθυμείτε την διασφάλιση της προσωπικής και συλλογικής σας προοπτικής.

  Περισσοτερα