Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ EASY BNB

Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών / ηλεκτρονικών πλατφορμών (Airbnb) αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ελλάδα. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης αυτής της δραστηριότητας και ως προς το ακίνητο, αλλά και ως προς τον ιδιοκτήτη / οικοδεσπότη.

Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής η Ορίζων Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό ασφαλιστικό προϊόν, το EASY BNB, που αντιμετωπίζει τη δραστηριότητα αυτή ολοκληρωμένα και με τον καλύτερο τρόπο με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Καλύπτει τόσο το ακίνητο από τους πιθανούς κινδύνους, όσο και την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / οικοδεσπότη απέναντι στους ενοικιαστές ή τρίτους για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές στα προσωπικά τους αντικείμενα, που είναι πιθανόν να συμβούν από τη λειτουργία του χώρου και για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

Βασικές & Προαιρετικές καλύψεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣ Easy BnB

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαϊά
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πυρκαϊά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση δένδρων - κλαδιών - στύλων
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες (εξαιρουμένων των ζημιών που θα προκύψουν από τους ίδιους τους ενοικιαστές)
 • Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων
 • Θραύση ειδών υγιεινής
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, εξαιρουμένων των προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, που αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των ενοικιαστών
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, Χιόνι - βάρος χιονιού - παγετός - χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Ίδιες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο
 • ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς ή έκρηξης
 • Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης
 • Δόση Στεγαστικού Δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο τα €500 ανά μήνα
 • Επαγγελματικές αμοιβές, Έξοδα δημοσίων αρχών
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, για αμοιβή εταιρίας φύλαξης
 • Ημερήσιο Επίδομα Απώλειας Εσόδων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου 50€/ημέρα.
 • Μέγιστη περίοδος 15 ημέρες (από την ημέρα δήλωσης της ζημιάς) και ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης 750€ ανά γεγονός και ετησίως
 • Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους
 • Σεισμός
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς 200 €
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, εξαιρουμένων των προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, Χιόνι - βάρος χιονιού - παγετός - χαλάζι  10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Διάρρηξη σωληνώσεων 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Ίδιες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης 300€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους 2% επί του ασφαλ.Κεφ.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλ.Κεφ.

 

_____________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Easy BnB

Όρια ανά Πρόγραμμα Ασφάλισης 

Πρόγραμμα Α

Προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο 20.000 €
 • Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 20.000 €
 • Ομαδικό Ατύχημα 40.000 €
 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας 60.000 €

 

Πρόγραμμα Β 

Προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο 40.000 €
 • Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 40.000 €
 • Ομαδικό Ατύχημα 80.000 €
 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας 120.000 €

 

Πρόγραμμα Γ  

Προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο 50.000 €
 • Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 50.000 €
 • Ομαδικό Ατύχημα 100.000 €
 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας 150.000 €

Πρέπει να γνωρίζετε

Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης - Διαχείρισης

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών τελευταίας 3ετίας
 • Κτίρια εξαιρετικής κατασκευής (σκελετός και οροφή οικοδομής από μπετόν αρμέ και τοιχοποιία από τούβλα ή πέτρα)
 • Κτίρια αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης μετά το 1960 και χωρίς ζημιές από σεισμό
 • Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής ανά εκμισθωμένο ακίνητο.
 • Εξωτερικές σταθερές κατασκευές όπως κιόσκια, πέργκολες, τέντες, περιφράξεις, καλύπτονται μόνο συνεπεία πυρκαγιάς, άμεσης πτώσης κεραυνού, ευρείας έκρηξης και πτώσης αεροσκάφους.
 • Περιεχόμενο χωρίς την ασφάλιση οικοδομής δεν μπορεί να ασφαλιστεί σε αυτό το πρόγραμμα.

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να δοθεί εάν η κατοικία δεν είναι ασφαλισμένη από τον Κλάδο περιουσίας 

Σημειώσεις:

 • Προσθήκη κάλυψης εργοδοτικής ευθύνης (με τα μισά όρια ευθύνης του πίνακα) με επιβάρυνση 20% των ολικών ασφαλίστρων κάθε προγράμματος.
 • Απαλλαγή οι τρείς (3) πρώτες ημέρες.
 • Πρόσθετη κάλυψη ευθύνης από τη λειτουργία πισίνας 30% επί του ολικού ασφαλίστρου του προγράμματος και απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας.
 • Απαλλαγή 250€ σε κάθε υλική ζημιά.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μεσώ viva payments (σε περίπτωση online ασφάλισης)
ΠΑΚΕΤΑ_ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr