ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ο κλάδος των Τεχνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζει σταθερά ανοδική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των σύγχρονων τεχνικών έργων κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα έργο.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 σχεδίασε και παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε όλα τα στάδια του έργου καθώς και ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν επενδύσει σε μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Στα βασικά προγράμματα Τεχνικών Ασφαλίσεων της ΟΡΙΖΩΝ 1964 περιλαμβάνονται:

  • ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Ι.)

    Με την εν λόγω κάλυψη προσφέρεται ασφαλιστική προστασία σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό , για τυχαίο συμβάν, που προκλήθηκε κατά το χρόνο που τα ασφαλιζόμενα μηχανήματα βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε όχι, καθώς επίσης και όταν βρίσκονται σε αποσυναρμολόγηση, μεταφορά ή συναρμολόγηση για καθαρισμό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση μέσα στο χώρο εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως.

    Περισσοτερα
  • ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (Erection All Risks)

    Το πρόγραμμα κατά παντός κινδύνου ανέγερσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΟΡΙΖΩΝ 1964 καλύπτει οποιαδήποτε απρόβλεπτη ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε από παράγοντα που δεν υπάγεται στις ρητές εξαιρέσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

    Περισσοτερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της εταιρίας μας στο 210-3227932-6. Εναλλακτικά, στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr ή επισκεφτείτε τα γραφεία μας όπου θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε.