ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις Σωματικών Βλαβών (ή θανάτου) ή και Υλικών Ζημιών που θα προκαλέσουμε σε κάποιο συνάνθρωπο μας, σαν συνέπεια λάθους, αμέλειας ή και παράλειψης μας, και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να τον αποζημιώσουμε.

Καλύψεις

Στις παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:

  • Θάνατος/σωματικές βλάβες
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
  • Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
  • Υλικές ζημιές
  • Ομαδικό ατύχημα

Πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις ζημιάς σε τρίτους, που σχετίζονται με παράλειψη, αμέλεια ή λάθος του ιδίου του ασφαλιζόμενου, υπό την ιδιότητα του ως ιδιώτη ή ως οικογενειάρχη, περιλαμβανομένης της κίνησης του ως πεζός, ως επιβάτης δημοσίου μεταφορικού μέσου και ως οδηγού ποδηλάτου που μπορεί να προκαλέσουν:

  • Ζημιά σε τρίτο (Θάνατο, Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές). Στην κάλυψη περιλαμβάνονται παραλείψεις, αμέλειες και λάθη της συζύγου του ασφαλιζομένου, των ανήλικων παιδιών του και των συγγενών 1ου βαθμού που ζουν στην ίδια κατοικία, περιλαμβανομένης της δηλητηρίασης από τρόφιμα ή ποτά που καταναλώθηκαν στην κατοικία του ασφαλιζόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι υπήρξαν τουλάχιστον τρείς παθόντες από το ίδιο γεγονός.
  • Ως εργοδότη προσώπων τα οποία απασχολούνται στην κατοικία του (υπηρετικό προσωπικό, βοηθοί, κηπουροί, οδηγοί, καθαριστές κλπ.).
  • Ως ιδιοκτήτη ή μισθωτή, της κύριας ή εξοχικής κατοικίας του.
  • Ως ερασιτέχνη μη επαγγελματία αθλητή κατά το χρόνο που αθλείται ιδιωτικά μη καλυπτόμενης της συμμετοχής του σε αγώνες ή προπονήσεις μέσα σε στάδια, γυμναστήρια κλπ. (εξαιρείται της κάλυψης το κυνήγι και αθλήματα που έχουν σχέση με οχήματα, σκάφη και λοιπά μεταφορικά μέσα)
  • Ως κατόχου κατοικίδιων ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της εταιρίας μας στο 2103227932. Εναλλακτικά, στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr ή επισκεφθείτε τα γραφεία μας όπου θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε.