ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συμβάλλουμε στην προφύλαξη του περιβάλλοντος ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους μας, με μοναδική επιδίωξη την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Ανακυκλώνουμε χαρτί με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στους χώρους των γραφείων μας και την αποκομιδή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από εταιρία ανακύκλωσης. Εκπονήσαμε μελέτη για την μείωση του όγκου χαρτιού που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε 100% ανακυκλούμενο χαρτί στην πλειονότητα των λειτουργιών μας, και ανακυκλωμένα μελανοδοχεία για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τα fax και τους εκτυπωτές. Αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου καθώς και συνεχής συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού με στόχο την ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνουμε.