ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

PREMIUM

Το πρόγραμμα Premium είναι μια βελτιωμένη πρόταση του προγράμματος Silver, που σας δίνει τη δυνατότητα με ένα πολύ μικρό επιπλέον κόστος να προστατέψετε το όχημά σας από ορισμένους πρόσθετους κινδύνους.

Βασικές & Προαιρετικές καλύψεις

Με το πρόγραμμα PREMIUM προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους:

 • Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων ( Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές)
 • Αστική Ευθύνη Κατά τη Μεταφορά του Οχήματος
 • Κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Προστασία Bonus Malus
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Πυρκαγιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Αστική ευθύνη πυρός
 • Κλοπή ολική & μερική
 • Υλικές ζημιές απόπειρας κλοπής
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες & πολιτικές ταραχές

Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν οι καλύψεις:

 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (παρέχει οδική βοήθεια τόσο σε περίπτωση ατυχήματος, όσο και σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του οχήματος), σε συνεργασία με την MONDIAL ASSISTANCE.
 • Νομική Προστασία του οχήματος και του οδηγού σε συνεργασία με την MONDIAL ASSISTANCE.
 • Θραύση Κρυστάλλων.
 • Οικοπροστασία
 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΛΑΒΗΣ: (Μέσω MONDIAL ASSISTANCE μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας).
 • Επείγουσα αερομεταφορά κατόπιν τροχαίου ατυχήματος μέσω Flying Doctors.
 • Σε περίπτωση εξόδου του οχήματος από τη χώρα θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό καλύψεως (πράσινη κάρτα).
 • Κάλυψη αερόσακων.
 • Αντικατάσταση οχήματος λόγω κλοπής, πυρκαγιάς ή ιδίων ζημιών.

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας. Το πρόγραμμα PREMIUM προσφέρεται σε Ε.Ι.Χ., σε Φ.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ Αγροτικά.

Εκπτώσεις

Συνοπτικά παρατίθενται οι παρεχόμενες εκπτώσεις, επισημαίνοντας ότι δεν εφαρμόζονται στις καλύψεις προσωπικού ατυχήματος, φροντίδας ατυχήματος, οδικής & ταξιδιωτικής βοήθειας, νομικής προστασίας, θραύσης κρυστάλλων και οικοπροστασίας:

 • Έμπειρου οδηγού, ηλικίας από 30 έως 65 ετών και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει άδεια οδηγήσεως πάνω από πέντε (5) χρόνια και όχημα 20ετίας, έκπτωση 7%.
 • Σε περίπτωση που ασφαλίζονται περισσότερα του ενός οχήματος με το ίδιο Α.Φ.Μ, έκπτωση 5%, στο σύνολο των καλύψεων που εφαρμόζεται η έκπτωση.
 • Σε ένστολους ή συνταξιούχους ένστολους, με απόδειξη της ιδιότητας τους, έκπτωση 5%.
 • Σε περίπτωση ετήσιου τρόπου πληρωμής, έκπτωση 12%.
 • Σε σύγχρονα οχήματα μέχρι τετραετίας ή υβριδικά ή ηλεκτρικά, έκπτωση 3%.

Κόστος προγράμματος

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Την περιοχή μόνιμης κατοικίας του ασφαλιζομένου
 • Την χρήση του οχήματος
 • Το έτος απόκτησης διπλώματος οδήγησης
 • Την ηλικία των οδηγών του αυτοκινήτου
 • Τα κυβικά (φορολογήσιμους ίππους) του οχήματος
 • Το ιστορικό ζημιών
 • Την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος που επιθυμείτε να ασφαλίσετε

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης οχήματος (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα συνεργάτη της εταιρίας μας ή καλέστε τα κεντρικά μας γραφεία στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο motor@orizonins.gr