Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SOLVENCY II

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας Solvency II η ΟΡΙΖΩΝ 1964 σχεδίασε και υλοποιεί ένα επικαιροποιημένο και στοχευμένο πλάνο ενεργειών που περιλαμβάνουν:

  • Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Την πολιτική διαφάνειας
  • Τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
  • Τους επενδυτικούς κανόνες
  • Την ποιότητα και ποσότητα των ιδίων κεφαλαίων
  • Το σύστημα της εσωτερικής αξιολόγησης
     

 

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2020
Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2019
Συνοπτική Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2019
Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2018
Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2017